OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod atriumstudio.sk/e-shop a upravujú obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom tohto internetového obchodu.

Predávajúci:

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 44 263 970
DIČ: 202 266 99 24

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 22360/V

telefonický kontakt: 00 421 62 315 87

e- mail: shop@atriumstudio.sk

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. , číslo účtu: 400 695 39 51/7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0695 3951, BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Adresa banky: ČSOB, a.s., Mlynská 20, 040 01, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa odoslaním objednávky stáva účastníkom obchodného vzťahu. Zaslaním objednávky zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.

Kupujúci je zodpovedný za presné a pravdivé údaje v objednávkovom formulári. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená spätnou e-mailovou správou, v ktorej má kupujúci ešte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke chyba z akéhokoľvek dôvodu, bezodkladne nás kontaktujte.

Spoločnosť Architektonické štúdio Atrium s.r.o. ako Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci sa týmto zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné a neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, alebo za účelom realizácie objednaných služieb.

Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu atriumstudio.sk/e-shop.

Podmienkou platnosti objednávky je pozorné vyplnenie všetkých registračných údajov podľa objednávkového formulára. Jeho vyplnením a odoslaním kupujúci súhlasí s obsahom a kúpnou cenou objednávky.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi a zároveň dáva súhlas na poskytnutie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úplné a včasné vybavenie objednávky.

Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na uvedenej adrese, bude tento tovar opätovne zaslaný až na základe písomnej žiadosti kupujúceho o opätovné zaslanie a uhradení nákladov spojených s týmto konaním /t.j. balné, poštovné/.

Tovar expedujeme do 3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky alebo zaplatenia kúpnej ceny, v závislosti od spôsobu platby.

Do zahraničia expedujeme tovar do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.

Pri odoslaní tovaru Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je pripojená k zásielka a slúži zároveň aj ako záručný list.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar je platná v čase objednania tovaru na internetovej stránke zvýšeného o poštovné a balné.

Platiť za tovar môže kupujúci spôsobmi:

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až zaplatením celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, t.j. pripísaním prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zásielky.

Kupujúci môže platiť tiež za objednaný tovar prostredníctvom služby Paypal.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo tovar vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru za splnenia týchto podmienok:

Kupujúci pri vrátení tovaru má možnosť:

Záručná doba a reklamácie

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov a priložená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru a pri údržbe a používaní tovaru je potrebné sa riadiť návodom na údržbu tovaru.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo telefonicky. Reklamácie si je možné uplatniť na adrese spoločnosti alebo na e – mail: shop@atriumstudio.sk

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené hneď po doručení tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Záverečné ustanovenia

Podmienky a vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky alebo cenník spoločnosti Architektonické štúdio Atrium s.r.o. a o ich zmene bude informovať e-mailom alebo oznámením na webstránke.

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Architektonické štúdio Atrium s.r.o. nadobúdajú platnosť 01.11.2015.

DORUČENIE

Tovar je možné dodať poštou, kuriérom, alebo osobne.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na uvedenej adrese, bude tento tovar opätovne zaslaný až na základe písomnej žiadosti kupujúceho o opätovné zaslanie a uhradení nákladov spojených s týmto konaním /t.j. balné, poštovné/.

Tovar expedujeme do 3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky alebo zaplatenia kúpnej ceny, v závislosti od spôsobu platby.

Do zahraničia expedujeme tovar do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.

Pri odoslaní tovaru Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je pripojená k zásielka a slúži zároveň aj ako záručný list.

PLATBA

Tovar je možné zaplatiť hotovostne, bankovým prevodom, na dobierku a cez PayPal.

Kúpna cena za tovar je platná v čase objednania tovaru na internetovej stránke zvýšeného o poštovné a balné.

Platiť za tovar môže kupujúci spôsobmi:

platba dobierkou – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte ( platí iba pre Slovensko )
bankový prevod – po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet uvedený v záhlaví týchto obchodných podmienok. Po obdržaní platby odosielame emailom informáciu o jej prijatí na váš email a následne zasielame Vami objednaný tovar

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až zaplatením celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, t.j. pripísaním prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zásielky.

Kupujúci môže platiť tiež za objednaný tovar prostredníctvom služby Paypal.

*News

The Creative Center will grow in Košice within two years for 18 million.

We are very happy with this project.

More

PF21

In the New Year, perhaps already normal. Thank you.

More

Urban interventions Zilina 2026

Public spaces in Žilina are not stolen from us. We are launching the Urban Interventions Žilina 2026 project

More

PF 2020

Happy New Year 2020.

More

Swimming centre Delna Prešov

Atrium Architects win the architectural-urban competition for the transformation of the natural swimming

More

Selected projects

Green Linden

Transformation of a former boarding house into modern housing in the center of Dolný Kubín.

More

Cemetery Kosice

THE FACTS Due to its size, the city cemetery occupies a considerable area within the territory of Košice,

More

Social housing Košice

The claim that the City is made up of people and not houses could be reinterpreted as that Houses are made

More

Public Space Angels Hall

We enter the structure of the urban environment with a quality that is different and complements the range

More

Slovakia Pavilion EXPO DUBAI 2020

EXPO 2020

More

Ruzickas house

When designing a new multifunctional house and reconstruction of the Ružičkovho House, we tried to take into

More

Sports center Zilina

Significant elements of the landscape morphology include the Düben peak and the river Vah. These landscapes

More

Slnecnice 3

Continuation of the development project on the edge of Petržalka. We have designed a unique typological

More

Mill Humenne

The dilapidated object of the old non-functional mill was given a new face, according to a project from

More

BCT Kosice

Solution of a new administrative district in the rapidly developing part of Košice. The dominant feature is

More

Elementary school Selce

Hmotu materskej školy (ďalej MS) sme situovali na prvú terasu- nad základnú školu. Zastávame názor že budova

More

Heat Exchanger Važecká

Walking through one of the popular parts of Košice, you can come across with something extraordinary. Thorns

More

Urban Interventions

Select of our free interventions to the public space on slovak cities.

More

house of mourning

New building for precesion of mourning in the centre of village.

More

Holcim Bussiness Services

More than 4500m2 for more than 500 persons for LafargeHolcim concern. Lot of meeting rooms, offices, print

More

Roadhouse Canada

The ecological conversion of the famous motorway between Košice and Michalovce. New shape, new features, new

More

Museum Alvar Alto Finland

Hi there! My name is Arthur and I would like to show you extension of Alvaar Alto museum in Ruusupuisto.

More

Villa Michalovce

Rekonštrukcia pôvodného rodinného domu trpiaceho rôznymi nevhodnými stavebnými zásahmi a nedostatkom

More

MORPH

CONCEPT Thinking about the way how to fill in the gallery space, we found out that everything important is

More

Eco Energy Point

Our concept for sustainable small administrative building, showroom.

More

Resort Vinne

Projekt rezidenčného rekreačného bývania v priamom kontakte s Vinianským jazerom neďaleko Zemplínskej

More

Villa P

The concept consists of a simple joist nested in the terrain including the garage wing which is built in

More

Villa M

Yet another challenge. Harsh terrain, complicated reconstruction of the old building in order to create a

More

Villa Zuzana

Underneath the cantilever a closed living space with living room, kitchen, bedroom has been created and it

More

Little Cabin

Cabin from primitive future We live in the world where ecological concepts are often connected to very

More

East Side Architecture

Concept for international architectonic exposition of Contemporary Architecture on Eastern part of Slovakia

More

Villa Novacany

Ecological concept of housing in passive standard with big green roof.

More

Villa Praha

Concept of a typical czech house with big yard with wooden fence.

More

Villa A

The concept is based on some kind of a shell protecting the body from the outside. It is oriented towards

More

Little house

Little, beautifull, smart house/cottage. Sauna included.

More

Social Housing Michalovce

Social Housing Michalovce represents is a design based on energy reconstruction of a complex of residential

More

Swimmingpool Košice

In general, Kosice city lacks indoor swimming pools. Therefore, this project has great signifi cance in

More

Central Point Humenné

Transformácia bývalého telekomunikačného centra v centre Humeného na polyfunkčnú budovu kombinujúcu luxusné

More

Villa Levoča

Jednoduchý, štýlový, jednopodlažný rodinné dom v širšom centre Levoče formovaný do tvaru L. Priamy kontakt

More

Villa H

The house is built on extremely steep terrain facing the east. The concept preserves the essence of the

More

Administration building Energo Control

Interesting extension of a historical yet not monumental building of the former gas house. New functional

More

Logistic areal Nova Polhora

The Bigest logistic areal on eastern Slovakia.

More

Salezian Church

The basic feature of this transformation of the old theatre into a church is the unity and purification of

More

Church Čižatice

Architectural concept is based on the scale and the tradition of the village. The church is dedicated to

More

Green garage

The territory we are dealing with is located in the inner part of the block near the busy crossroad of SNP

More