Atrium, štúdio pre ktoré nie je žiadna téma tabu

Každá architektúra, veľká či malá, znamená pre nich výzvu objaviť niečo nové. Počas svojej existencie obsiahli vraj všetky typologické varianty. V poslednom čase však svoju architektonickú činnosť zameriavajú na vývoj oblasti ekológie a trvalej udržateľnosti.ODPOVEDE NA OTÁZKY

Ing. arch. Dušan Burák, CSc.

Do akej miery by mal podľa vás nový projekt svojím tvarom, prípadne aj použitým materiálom rešpektovať prostredie, v ktorom sa nachádza?

Závisí to od kontextu: ak je urbanistická štruktúra určená na prestavbu, tak bude projekt relatívne autonómny; ak bude súčasťou zachovávanej štruktúry, tak musí reagovať na význam v priestore, funkciu stavby, hlbší kultúrno – historický kontext a pod.; v konečnom dôsledku musí obsahovať aj akési posolstvo o do budúcnosti.

Myslíte si, že sa niekedy slovenské mestá dočkajú urbanisticky kompaktného riešenia nových centrálnych zón, ktorých súčasťou sú obchody, reštaurácie, kultúrne a relaxačné centrá alebo táto úloha už nadobro pripadne len historickým centrám?

Historické centrá našich miest obsahujú bezkonkurenčnú kvalitu, zachovanie ktorej bude človeka večne lákať – chuť dotknúť sa histórie a poznať pravdu o mieste. Nie každá centrálna zóna však dokáže absorbovať všetky potrebné funkcie mesta. V organizme mesta sa občas vytvárajú situácie, ktoré umožňujú transformáciu zanedbaných priestorov (odklonenie cesty z ťažiska mesta, výrobné a dopravné plochy v blízkosti centra a pod.) a prebratie rôznych úloh – aj centrálnych. Za predpokladu zachovania dominancie pešieho pohybu sa bude vytvárať polyfunkčnosť a komplexnosť mestskej štruktúry a kontinuita hlavných kompozičných osí v nej. Akousi večnou premenou mesta sa môže posúvať aj poloha jeho ťažiska. Dnes „odsávajú“ príťažlivosť prirodzených centier nové shopping strediská –na ich okraj.

Dokážete v prípade rodinných domov či interiérových úprav okrem projektu zabezpečiť aj realizáciu, máte k dispozícii firmy, s ktorými trvalo spolupracujete?

Stavby nerealizujeme, spolupracujeme však s mnohými spoločnosťami.

Vedeli by ste sami pred sebou zdôvodniť, do akého projektu by ste neboli ochotní ísť ako tím, máte pre seba stanovené hranice, pri ktorých by už mohli byť požiadavky klienta pre vás neakceptovateľné?

Ak v ňom cítime porušenie či neakceptovanie vyšších verejných kvalít alebo investor trvá na neprípustnej forme.

Myslíte si, že sa dispozičné riešenia bytových jednotiek v obytných domoch v porovnaní s minulosťou zlepšili? Ak áno, kde alebo v čom nastala pozitívna zmena?

Sú rozmanitejšie to áno, ale prevažujú priečne neprevetrávané byty, čo znižuje kvalitu bývania oproti tým „socialistickým“.

Ovplyvní momentálna kríza v stavebníctve do budúcna kvalitu architektúry?

Verím, že architektúra bude pravdivejšia a autentickejšia a v konečnom dôsledku pomôže jej formovaniu vyspelejší objednávateľ.


O atriu

Štúdio Atrium bolo založené v Košiciach v roku 1991.

Spočiatku sa jeho členovia venovali v rovnakej miere architektúre aj urbanizmu. Výraznejšia personálna obmena po desaťročnej existencii priniesla príchodom mladých architektov – Michala Buráka, Mareka Bakalára rovnako ako aj hosťujúcich členov Laca Barana, Ctibora Reiskupa a Jozefa Bátora do práce štúdia čerstvé myšlienky. Svoju tvorbu začali obohacovať externou spoluprácou s výtvarníkmi – prof. Jurajom Bartuszom, Jánom Leškom, Patrikom Illom, Petrom Valachom s cieľom integrovať architektúru, urbanizmus, dizajn a výtvarné umenie do jedného priestoru.

Pri navrhovaní projektov si neustále uvedomujú prítomnosť človeka, jeho vzťah k okoliu, prírode a k sebe samému. Ako vravia, v ich tvorbe neexistujú dva rovnaké výsledky. Potvrdzujú to aj projekty, ktorých tematické zameranie býva nielen pestré, ale koncepčne reagujúce na súčasné potreby a požiadavky človeka. Ich rodinné domy sa snúbia so základnou myšlienkou zdravého a kvalitného bývania, navyše väčšinou možno povedať, že patria do kategórie ekologického bývania. Okrem použitia tepelných čerpadiel, solárnych systémov a rekuperačnej jednotky aplikujú konštrukcie eliminujúce straty tepla. Žiaden z ich projektov nezabúda ani na optimálnu orientáciu a dispozíciu objektu. Samotnú koncepciu a formu stavby podľa nich určuje prostredie a čiastočne aj investor. Z úspešných projektov štúdia Atrium možno spomenúť Základnú školu v Smižanoch, pri ktorej sa nechali inšpirovať detskou skladačkou – forma pri nej vychádzala z mierky a hravosti detí; získali za ňu Cenu Dušana Jurkoviča. Pri koncipovaní penziónov a domovov dôchodcov sa snažili uvažovať nad tým, ako vnímajú potreby starí ľudia. Uvedomili si, že okrem civilizačného a spoločenského života spojeného s náležitými službami je pre ich spokojnú starobu dôležité svetlo a zeleň, to napokon vidno na zrealizovanej stavbe v Spišskej Novej Vsi alebo pri návrhoch domova dôchodcov v Ľubeníku a v Smižanoch. Rekonštruovanie industriálnej stavby v ich ponímaní znamená isté rešpektovanie pragmatizmu. V prípade vedeckej knižnice vytvorenej na dvore bývalej väznice sa snažili zachytiť vnútorný konflikt samotného prostredia, v ktorom sa objekt nachádza. Osobitnú hĺbku majú pre nich pamätné miesta, ktoré podľa členov štúdia obohacujú a očisťujú ich vnútro. Napríklad v októbri 2010 bola odhalená 1. etapa pripomenutia si osobností B. Björnsona a D. Jurkoviča na Ružínskej priehrade pri Košiciach. Ateliér je jedinečný aj tým, že ako jeden z mála sa venuje urbanistickej koncepcii a urbanistickým plánom (má za sebou viac než 100 územných plánov a vyše 150 urbanistických štúdii), duchovným stavbám, peším zónam a námestiam i dizajnu.


Realizované diela:

Pamätník B. Bjornsona, Železničná polícia Čierna nad Tisou, Vedecká knižnice budova Energo control, Vila H, Vila A, Vila Silvia, 4× vila Spiš, Základná umelecká dôchodcov Spišská Nová Ves, Námestie Liptovský Mikuláš, Vojenský cintorín Jána Pavla II, Košice, Požiarna zbrojnica Markušovce, Obecný úrad Smižany, Dom smútku Teplička, Kostol Sokoľ


Ocenenia:

Pamätné miesto B. Bjornsona – 1.cena, Nominácia na CE.ZA.AR – Cena stavbu Vedecká knižnica Košice, Medzinárodná súťaž na Memoriál obetiam Maďarskej obci Hejce – 3.cena, Cena Dušana Jurkoviča 2004 za dielo Art cena Brick award 2004 – nominácia Slovenska, Európska cena za architektúru Award 2004 – nominácia Slovenska, CE.ZA.AR 2004 za dielo Pešia zóna Námestie Vranov n/Topľou – 3.cena, Hotel na Mlynskej v Košiciach – 2.cena, Sekčov – 1.cena, Sídlo MOV pre Zimné olympijské hry Poprad-Tatry 2006 priestoru pre historickú návštevu Jána Pavla II na Slovensku – 1.cena

Časopis Interiér / Exteriér – Apríl 2011