Military Cemetery Bodružal

V obci Bodružal nedaľeko Svidníka nedávno dokončili pomník pre padlých vojakov prvej svetovej vojny. Leží na existujúcom obecnom cintoríne v tesnej blízkosti dreveného artikulárneho kostolíka, ktorý je zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok. Pohrebisko tvorí spolu 39 masových hrobov, kde je pochovaných 400 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Susedstvo s dreveným kostolíkom do značnej miery ovplyvnilo aj celkový výraz bodružalského pohrebiska.

Celý cintorín leží na svahovitom teréne. Na konci cintorína a zároveň na jeho najvyššom mieste sa nachádza pohrebisko. K miestu sa možno dostať dvoma vstupmi. Hroby cintorína sú ťažko prístupné, pretože chýba systém komunikácií medzi nimi.

Pôvodný terén pohrebiska architekt Michal Burák navrhol vyrovnať a mierne zodvihnúť, aby vďaka veľkosti a čistému geometrickému tvaru vznikla dominantná plocha. Na nej situoval drevený kríž a lavičku a rovnomerne rozmiestnil náhrobné kamene.

Celú plochu pokryl trávnikom v súlade so zeleňou v okolí. Pre pomník navrhol originálny drevený kríž, ktorý osadil na okraj štvorcového pôdorysu. Kríž vytvára systém 39 otvorov – vybraté časti celku sú potom v podobe náhrobných kameňov rozmiestnené na trávnatej ploche pomníka. V hmote kríža dominuje veľký otvor v prieniku kríženia, ktorý symbolizuje spojnicu medzi svetom živých a svetom mŕtvych. Náhrobné kamene stvárňuje betón s otlačkami letokruhov dreveného debnenia, ktoré symbolizujú les vyrúbaných stromov.

Dôležitým prvkom pamätníka je lavička. „Riešili sme ju ako obojstrannú a umiestnili tak, aby umožnila výhľad aj na krajinu a kostolík pod pohrebiskom,“ vysvetľuje architekt Burák. „Slúži zároveň ako nosič textovej informácie o pochovaných,“ dodáva na záver.

Názov stavby: Vojenský cintorín Bodružal
Miesto stavby: Obec Bodružal
Investori: Ministerstvo obrany a obec Bodružal
Architekt: Michal Burák, Architektonické štúdio ATRIUM, Košice
Spolupráca: Dušan Burák, Peter Valach
Zastavaná plocha: 175 m2
Projekt: jún 2004
Realizácia: 2006 – 2007
Celkové náklady: približne 200-tisíc Sk