Rekonštrukcia NKP - Kováčska 45 | News | Atrium Architekti

Rekonštrukcia NKP - Kováčska 45

Ukončili sme realizačný projekt Vostavby podkrovných priestorov v historickom jadre Košíc.