Slávnostné otvorenie pamätného miesta | News | Atrium Architekti

Slávnostné otvorenie pamätného miesta

Za účasti predstaviteľov mesta, štátneho tajomníka Nórskeho kráľovstva, pravnučky B. Bjorsona a pravnuka D. Jurkoviča.