Výstava mesiaca | Aktuálne | Atrium Architekti

Výstava mesiaca

Výstava Atrium 20+1 ako výstava mesiaca v časopise ARCH.Zápas západu s východom odsúval v minulom storočí Košice na kultúrnu perifériu. Po povojnovom zneistení tradičných hodnôt tu až v osemdesiatych rokoch začali klíčiť zárodky nového sebavedomia. Významne sa na ich vzniku podieľala mladá generácia košických architektov.
Možno to bola skrytá tradícia starého uhorského mesta, ktorá túto epizódu premenila z krátkeho
postmodernistického protestu na viachlasný prúd. Nezostal len pri obdive I. Makovcza zahľadeného do toho, čo nazýval
archetypmi karpatskej kotliny; objavili sa tu aj prúdy, ktoré sa vedome chceli vrátiť k moderne, architekti, ktorí smelo pokračovali v uvoľnene osobnostnej alias personalistickej tvorbe a aj tí, ktorí našli kompromis medzi západným minimalizmom a východnou naráciou.

Medzi posledne menované tendencie sa zaradila skupina okolo architekta Dušana Buráka – štúdio Atrium. Ctí kontext
svojho regiónu a hybridizuje jeho motívy s aktuálnymi architektonickými tendenciami európskej architektonickej scény.
Mnohé veci tu nie sú vôbec ľahké. Svet východu, vždy trpiaci tlmenejším rozvojom ako slovenský západ, kraj kruto prevalcovaný vojnou, heroické a netolerantné socialistické intervencie, nová, možno priveľkorysá a jalová architektúra – to sú dodnes zreteľné zásahy, ktoré formujú tieto kraje. Štúdio Atrium vzťahuje európske podnety na svoje prostredie, hľadá napríklad spojitosť medzi formálnymi výbojmi typu zalamovania tvarov na spôsob japonského origami a tradične šikmými plochami rustikálnej zástavby.

Spláca dlh nedávnej absencii luxusnej vilovej výstavby a je zrejmé, že dokáže naplniť spoľahlivo to, čo sa sformovalo do akéhosi etalónu kvalitného vilového objektu. Smelé riešenia nechýbajú ani pri obnove starších objektov (napríklad nadstavba budovy bývalých plynární v Košiciach). Vidíme tu aj odrazy smelého nápadu, ktoré sa dokážu zbaviť konvenčných záťaží, ak tieto bránia slobodnej výpovedi (pamätník B. Bjørnsonovi).
Rehabilitovanie kultúrneho milieu východnej metropoly je úloha pre niekoľko generácií. Mladí Košičania začali už v hĺbke osemdesiatych rokov minulého storočia. Odvtedy uplynuli viac ako tri desaťročia bez tragických prerušení typických pre minulé storočia. Sme svedkami vzácnej kontinuity a štúdio Atrium ju spoluvytvára.

Matúš Dulla (autorsky krátený text z katalógu výstavy)