Vila A v časopise Dom a bývanie | Aktuálne | Atrium Architekti

Vila A v časopise Dom a bývanie

Zámer či nevyhnutnosť?

svahovitý terén, ťažko prístupný pozemok v blízkosti lesa a súkromný investor,
ktorý chcel bývať práve tu – Výzva, ktorá stála pri zrode Vily A. Architektom
z A rchitektonického štúdia Atrium sa podarilo vytvoriť návrh rodinného domu
narúšajúceho vidiecky stereotyp a pritom rešpektujúceho prostredie, krajinu,
prírodu – Nekonvenčné vidiecke bývanie.

Celý článok