Spúšťame nový projekt Vranokoňovo | Aktuálne | Atrium Architekti

Spúšťame nový projekt Vranokoňovo

V spolupráci s UzemnePlany.sk spúšťame nový ročník projektu Medzimestské zásahy Košice Prešov, alias VRANOKOŇOVO 2012.
Deadline na Vaše návrhy ako zmeniť mestá Košice, Prešov a medzimestie medzi nimi zasielajte do 15.októbra 2012.