Podporujeme fotografiu | Aktuálne | Atrium Architekti

Podporujeme fotografiu

Podporili sme zaujímavú fotografickú výstavu Brightonians.
Fotogaléria Nova, Hlavná 48, Košice
30.8–27.9.2012

Atrium podporuje dobré projekty.