Atrium v českom Architektovi | Aktuálne | Atrium Architekti

Atrium v českom Architektovi

Medzi posledne menované tendencie sa
zaradila a dlhé roky úspešne v tejto názorovej
sfére pôsobí skupina okolo architekta Dušana
Buráka s názvom Architektonické štúdio
Atrium.

Celý článok