Súčasná Slovenská architektúra | Aktuálne | Atrium Architekti

Súčasná Slovenská architektúra

Fotograf Ľubo Stacho putuje so svojím prierezom súčasnej slovenskej architektúry po Európe.
Atrium zo svojou ArtSchool Smižany nemôže chýbať.
Aktuálne sa zastavil vo Vratislavi.

Autor foto: Lubo Stacho