*2009/01/07

ArtSchool Smižany - dostavba

Začíname práce na projekte Dostavby Základnej umeleckej školy v Smižanoch. Škola v dôsledku obrovského záujmu žiakov už kapacitne nestačí, prichádza na rad teda jej dvojnásobné zvačšenie. Takýto veľký záujem o štúdium na tejto škole na začiatku nikto nepredpovedal, preto nás nesmierne teší, že naša stavba žije a môžeme sa podieľať na jej dobudovaní.

Viac

*2008/12/02

Publikujeme vo Phaidone

Náš ateliér sa ako jediný zástupca zo Slovenska dostal do tejto prestížnej svetovej publikácie.

Viac

*2008/12/02

Rozhovor pre ASB

Činnosť košického architektonického štúdia Atrium sa odvíja od symboliky jeho názvu. V jednom priestore chce poskytnúť vyvážený pohľad na celok a detail – od širšieho urbanistického riešenia cez architektúru až k interiéru a umeniu. Na otázku architektonického rukopisu odpovedá Ing. arch. Dušan Burák, CSc., že „vychádza z úlohy architekta – a tá je slúžiť. Čiže cez poznanie prostredia, finančných možností a funkcie stavby volíme aj architektonický výraz“. Atrium sa pokúša experimentovať, ale odmieta exhibicionizmus. Jeho členom je najviac ľúto za nezrealizovanými projektmi, no súhlasia, že Základná umelecká škola v Smižanoch (Cena Dušana Jurkoviča 2004) patrí k doterajším vrcholom ich tvorby. Aj v prípade tejto školy platí, že aj menej slov môže pravdivo vyjadriť podstatu vecí.

Viac