Atrium 2014 - cena za architektúru | Aktuálne | Atrium Architekti

Atrium 2014 - cena za architektúru

Už 5-ty krát za sebou oceňujeme najlepšie diplomové práce roka Stavebnej fakulty TU Košice.
Cenu za rok 2014 si prevzal Michal Hruška za prácu Rekreačný hotel Klenovec.

Opis diplomovej prace

Témou diplomovej práce bolo vypracovanie projektu hotelovej budovy a to z hľadiska architektonického ako aj konštrukčného. Táto stavba reaguje na potreby okolitej krajiny vytvoriť takú stavbu, kde človek vystavený dennodennému stresu prichádza zrelaxovať a načerpať nové sily v krajine, ktorá priam vyráža dych. V tejto práci som venoval pozornosť hlavne vizuálnemu stvárneniu hotelovej budovy, pri ktorej dôležitú úlohu zohrávalo využívanie novodobých materiálov tvoriacich konštrukciu stavby. Vzhľadom na jednoduchosť prevedenia stavby celková architektúra nezaostáva, naopak stáva sa akousi dominantou, ktorá dotvára ráz krajiny. Začlenenie vzhľadom na architektonické prevedenie stavby reaguje na okolitý terén, budova sa svojím tvarom prispôsobuje krivkám okolitého prostredia, ktoré predurčila matka zem.

Ing. Michal Hruška – autor projektu