Mlyn Humenné v novom ARCHu | Aktuálne | Atrium Architekti

Mlyn Humenné v novom ARCHu

Mlyny – stavby a stroje súčasne – patrili u nás k najrozšírenejším
tradičným výrobným prostriedkom. Na ich vznik,
technické a konštrukčné znaky, stavebné a priestorové riešenia
mali vplyv geografické podmienky. Mlyny predstavovali nielen
hospodársky a technický prínos, ale mali aj obrovský civilizačný
a kultúrny význam. V minulosti bola ich podoba odrazom
úrovne techniky a technológie danej doby. A hlavne… zaháňali
hlad ľudí chlebom každodenným.