Cena Dušana Jurkoviča 2017  | Aktuálne | Atrium Architekti

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Cena za najlepšiu architektúra roka putuje k nám na východ :)
Tentokrát s hrdosťou za dielo Mlyn Humenné .
Pre nás je to v poradí už druhé ocenenie touto prestížnou cenou, čo nás zaväzuje, aby sme neubrali, práve naopak, aby sme svoj potenciál ešte viac rozvíjali.
Prvé ocenenie sme získali v roku 2004 za Art School Smižany.Cenu Dušana Jurkoviča udelil Spolok architektov Slovenska už po 53. krát. Architektonická cena s najvyššou tradíciou u nás sa udeľuje autorovi a kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Porota konštatovalo veľmi vyrovnanú úroveň a neobyčajnú rôznorodosť tém a typologických druhov. O dobrom smerovaní slovenskej architektúry vypovedá podľa prihlásených prác, okrem iného aj fakt, že sa stále viac pozornosti venuje verejnému priestoru, kultúrnemu dedičstvu, či hľadaniu a overovaniu netradičných foriem riešení. Diskusia poroty po dvojdňovej obhliadke vybraných ôsmych diel preto nebola iba o kvalite, porota zvažovala aj to, ako výsledné dielo a často aj vlastný proces jeho vzniku, prispieva k hodnotovej orientácii spoločnosti.V závere sa ako najväžnejší kandidáti na Jurkovičovu cenu vyprofilovali Poľovnícky dom v Malých Karpatoch a bytový dom Mlyn Humenné. Nakoľko cenu je možné udeliť len jednému, víťazom sa stal Mlyn Humenné. Porota ocenila, že ako základ novej bytovky poslúžila stavebná podstata dlhodobo nevyužívaného priemyselného objektu, čím vznikla kvalitná architektúra primeraného objemu. Pôvodný priemyselný charakter pripomína stvárnenie uličnej fasády. Stavbu v danej lokalite porota ocenila tiež ako výnimočný developerský počin, ktorý prispieva k propagácii kvalitného bývania a výrazne vyčnieva z regionálnej produkcie. Kvalita stavby sa prejavuje okrem dizajnu exteriéru a spoločných domových priestorov aj v interiéry bytov, na ktorých sa architekti tiež zúčastnili, čo nebýva v tomto systéme výstavby samozrejmé. Bytový dom je tak ukážkou nového štandardu riešenia bývania, keď štýlové prepojenie interiéru bytu a vzhľad domu synergicky posilňuje dopady architektúry a dizajnu na svojích užívateľov.

S súlade so štatútom ceny sa porota rozhodla udeliť Cenu Dušana Jurkoviča Michalovi Burákovi, Dušanovi Burákovi, Matúšovi Gomolčákovi a spoluautorom Marekovi Bakalárovi, Marekovi Ganzovi a Tomášovi Eisnerovi za dielo Mlyn Humenné .