Autonómne územné plánovanie | Aktuálne | Atrium Architekti

Autonómne územné plánovanie

Získali sme mimoriadny výskumný projekt.
Autonómne územné plánovanie je téma, o ktorej zatiaľ nikto nepočul.
Veríme, že o pár rokov sa to stane štandardom.

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Celkové náklady projektu: 2 008 955,0400 €
Nenávratný finančný príspevok: 1 829 698,0320 €