Mestské zásahy Vysoké Tatry | Aktuálne | Atrium Architekti

Mestské zásahy Vysoké Tatry

Tatry potrebujú Vaše nápady.
Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa dostal do finále.

Viac info: https://www.zasahy.sk/tatry
Mestské zásahy sú na Slovensku už zavedeným formátom. Ich cieľom je vylepšenie verejného priestoru mesta po funkčnej a estetickej stránke. Nejde pritom len o pomenovanie jeho nevyužitých, či slabých miest, ale rovno o navrhnutie rôznorodých riešení – zásahov. Možnosť zapojiť sa má celá verejnosť.
Mestské zásahy sa po prvýkrát uskutočnili pred siedmymi rokmi. Počas tohto obdobia prebehli vo viacerých slovenských a českých mestách. Ukázalo sa, že je to výborná možnosť, ako zapojiť širšiu odbornú i laickú verejnosť do riešenia problémov miest a diskutovať o nich.
„Vysoké Tatry máme všetci radi. Vždy tam ale nachádzame miesta s obrovským potenciálom, ktorých momentálny stav je z rôznych dôvodov zanedbaný až katastrofálny,“ objasňujú situáciu iniciátori projektu.
Cieľom projektu Zásahy Tatry 2019 je kreatívne zasiahnuť do problematických alebo nevyužitých lokalít v Tatrách a navrhnúť ich funkčné, zušlachťujúce a rozumné riešenia.
Zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonicko–urbanistické koncepty. Nie je to len o hľadaní problémov mesta, ale aj o odkrývaní jeho nevyužitého potenciálu.

Máte konkrétny nápad ako zlepšiť Tatry? Všetko potrebné nájdete stránke Mestských zásahov.


Riešené lokality

 1. Priestor autobusovej stanice Starý Smokovec
 2. Vytvorenie námestia pred stanicou lanovky Smokovec – Hrebienok
 3. Areál bývalých VPS v Starom Smokovci
 4. Areál bývalého amfiteátra v Starom Smokovci
 5. Priestor autobusovej stanice Tatranská Lomnica
 6. Železničná stanica Tatranská Lomnica
 7. Promenáda v Tatranskej Lomnici
 8. Areál Jazierka v Tatranskej Lomnici
 9. Stanice bývalej lanovej dráhy Tatranská Lomnica
 10. Kúpeľné areály
 11. Vytvorenie námestia pred vstupom do Belianskej Jaskyne
 12. Verejné priestory na tatranských sídliskách
 13. Urbanistická vízia areálu Eurokemp
 14. Orientačný systém a vizuálna identita Tatier, riešenie vizuálneho smogu