Rekonštrukcia a prístavba Bociana v Markušovciach | Aktuálne | Atrium Architekti

Rekonštrukcia a prístavba Bociana v Markušovciach

Architektonická štúdia rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky kúrie Bocian v Markušovciach a jeho hotelová prístavba v dvorovej časti, ktorú postupne začneme premieňať na realizačnú fázu.

Viac o stavbe