*2018/02/22

Pozvánka na diskusiu

Radi by sme Vás pozvali na diskusiu k téme verejných priestorov Prešova.

Viac

*2018/01/29

Autonómne územné plánovanie

Získali sme mimoriadny výskumný projekt. Autonómne územné plánovanie je téma, o ktorej zatiaľ nikto nepočul. Veríme, že o pár rokov sa to stane štandardom.

Viac

*2017/12/24

PF 2018

Čo dodať na záver roka? Spolu sme dosiahli vrchol, tak si to užime :)

Viac

*2017/11/02

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Cena za najlepšiu architektúra roka putuje k nám na východ :) Tentokrát s hrdosťou za dielo Mlyn Humenné . Pre nás je to v poradí už druhé ocenenie touto prestížnou cenou, čo nás zaväzuje, aby sme neubrali, práve naopak, aby sme svoj potenciál ešte viac rozvíjali. Prvé ocenenie sme získali v roku 2004 za Art School Smižany.

Viac

*2017/08/07

Mlyn Humenné v novom ARCHu

Mlyny – stavby a stroje súčasne – patrili u nás k najrozšírenejším tradičným výrobným prostriedkom. Na ich vznik, technické a konštrukčné znaky, stavebné a priestorové riešenia mali vplyv geografické podmienky. Mlyny predstavovali nielen hospodársky a technický prínos, ale mali aj obrovský civilizačný a kultúrny význam. V minulosti bola ich podoba odrazom úrovne techniky a technológie danej doby. A hlavne… zaháňali hlad ľudí chlebom každodenným.

Viac

*2017/06/05

Rozhovor v Denníku N

Pár slov a rád na tému ako bývať.

Viac

*2017/03/28

Infocentrum Botanická záhrada

Nové infocentrum a vstupné priestory do Košickej Botanickej záhrady

Viac

*2016/12/22

PF 2017

Viac dobrej architektúry v roku 2017 :)

Viac

*2016/12/07

Interiér Holcim v nových ARCHoch

Nové číslo prinieslo recenziu naj slovenských interiérov vrátane nášho Holcimu.

Viac

*2016/10/28

Na piatkové osvieženie

Do tekvičky :)

Viac