Obecná knižnica | Aktuálne | Atrium Architekti

Obecná knižnica

Ukončili sme projekt Obnovy historickej kúrie zapísanej do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok v Markušovciach a jej prestavbu na Obecnú knižnicu – fáza stavebné povolenie. Akonáhle obdržíme všetky kladné stanoviská, budeme pokračovať na realizačnom projekte.