Kostol v Michalovciach | Aktuálne | Atrium Architekti

Kostol v Michalovciach

Spracovali sme štúdiu rekonštrukcie farského kostola Saleziánov v Michalovciach.

Viac o projekte