ArtSchool Smižany medzi najkrajšími stavbami sveta | Aktuálne | Atrium Architekti

ArtSchool Smižany medzi najkrajšími stavbami sveta

Pri príležitosti 5. výročia otvorenia ZUŠ v Smižanoch 18. 12. 2009 venoval Ing. Arch. Dušan Burák, Architektonické štúdio ATRIUM Košice, obci Smižany SVETOVÝ ATLAS ARCHITEKTÚRY 21. STOROČIA. Prezrel som si tento atlas a s obdivom k nášmu architektovi D. Burákovi chcem vám predstaviť túto objemnú knihu. Jej rozsah a rozmery sú úctyhodné: Obsahuje 4600 farebných vyobrazení, 2100 výkresov; kniha má 800 strán, váži 6,6 kg, rozmery sú 45×31×6 cm.
Predstavuje vyše tisíc najvynikajúcejších architektonických prác postavených po roku 2000 na celom svete. Obsahuje práce medzinárodne uznávaných architektov. Zahrňuje všetky typy stavieb od najmenších rodinných domov, ateliérov a kioskov po najväčšie múzeá, letiská a líniové stavby. Zo známych stavieb je tu napr. Národný štadión pre olympské hry v roku 2008 v Pekingu v Číne pre 80 000 divákov, ktorý sme mnohí videli v televízii. Pre jeho zvláštny tvar ho nazvali „vtáčie hniezdo“.
Každý projekt bol vybraný tímom znalcov v odbore svetovej architektúry s prispením špecialistov každého regiónu. Z 10 000 posudzovaných stavieb bolo vybratých
1 000 zo všetkých svetadielov, z 86 štátov.
A predstavte si, medzi nimi je aj naša základná umelecká škola, ako jediná zo Slovenska. Je jej vyhradená strana 552; okrem popisu sú doložené štyri vyobrazenia. Pohľad na školu od potoka s našim kostolom v pozadí, interiér hlavnej haly, severná fasáda – pohľad z námestia a pôdorys s rezom budovou.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať kolektívu ATRIA Košice najmä architektovi Dušanovi Burákovi, že pre nás vypracoval taký vynikajúci projekt a blahoželáme mu k úspešnému zaradeniu medzi najlepších svetových architektov. Netreba zabúdať, že stavba musela byť aj dobre zrealizovaná a pripomeňme si, že ju stavala smižianska firma Jána Šimonoviča, ktorá musela do detailov dodržať projekt. A nebolo to jednoduché.
Keď idete okolo ZUŠ, pripomeňte si, že patrí medzi 1 000 najkrajších stavieb 21. storočia.
Za Smižany ďakuje Ing. Ladislav Vrana a Ing. Michal Kotrady, starosta obce.