Pocta Bjorsonovi | Aktuálne | Atrium Architekti

Pocta Bjorsonovi

Pozývame Vás na výstavu na Bratislavský hrad 28.10–28.11.2010. Určite nás tam stretnete, resp. náš víťazný návrh riešenia na pamätné miesto tejto veľkej osobnosti.