A2

Urbanisticko architektonický koncept Areálu Anička je tvorený pozvoľnou zástavbou. Budovy sú radené do
šachovnicového rastra, ktorý najlepšie zodpovedá jednak parcele a súčasne aj okolitej urbanistickej štruktúre (sídlisko
Mier). Ide o polyfunkčnú zástavbu, ktorej hlavné vyžitie je obytné – trvalé. Jednotlivé obytné domy sú zložené s pestrej
škály pôdorysov od 1,5-izb. bytov až po 4-izb. byty. Obytné budovy sú riešené v 3 variantoch – A,B,C. Objekty A a C sú
solitérne budovy, ktoré nie sú podpivničené. Parkovanie je riešené v susedných objektoch, resp. v tesnej blízkosti
objektov. V objekte C sa nachádza mimo hlavnej obytnej funkcie aj miestnosti pre obchod prístupné z parteru. Každé dva
objekty typu C sú spojené podzemným podlažím, kde sa nachádzajú aj parkovacie plochy a súčasne 4 objekty typu C sú
spojené podzemným podlažím, kde je situované kryté parkovisko.
Objekt D je polyfunkčným objektom, ktorého hlavnú náplň tvoria kancelárske priestory. Ďalšími funkciami sú obchodné a
obytné priestory. Objekt je čiastočne podpivničený a nachádzajú sa tu parkovacie plochy.
V objektoch A,B,D sú posledné dve podlažia ustúpené. Objekt C je ustúpený jedným podlažím.
Urbanistická kompozícia počíta so živým parterom, ktorého hlavné ťažisko tvoria práve komerčné plochy. Verejný priestor
medzi budovami je tvorený predovšetkým zelenými plochami, ktorých využitie je rôzneho charakteru (relax, šport, …).
Spevnené plochy sú koncipované do kompaktných celkov, ktoré vytvárajú široký priestor pre ich využitie.
Štúdia uvažuje s dvoma základnými dopravnými konceptmi, ktoré overujú možnosti využitia existujúcich komunikácii
(verzia 1,2). Väčšina parkovacích plôch je situovaná pod zemou. Architektonický výraz jednotlivých objektov je
typologickým odkazom.

Projekt
2019
Investor
súkromný

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF 2020

Ďakujeme za krásny uplynulý rok 2019 a želáme ešte krajší ten Nový, Okrúhly, 2020.

Viac

Prešovské kúpalisko Delňa

Atrium Architekti víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na transformáciu prírodného kúpaliska Delňa

Viac

EXPO 2020 v príprave

Toto je areál budúceho EXPO 2020 DUBAJ. Sme hrdí, že sme súčasťou tohto obrovského projektu.

Viac

BIG SEE Architecture PRIZE 2019

Cena za najlepší rezidenčný projekt putuje k nám na Slovensko. Je nám cťou, že sme si mohli v centre

Viac

Slovenský pavilón EXPO DUBAJ 2020

Atrium Architekti budú s hrdosťou realizovať Slovenský pavilón na Svetovej výstave EXPO 2020 v DUBAJI. Teší

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac