Citypark

Spájaním väčších celkov vytvárame zóny, poskytujúce vyšší štandard života. Vízia spočíva v pridanej hodnote komplexnosti bývania, rozvoja, služieb, práce, starostlivosti a bezpečnosti v pohodlí jednej lokality. Tie sú navzájom prepojené ako s širším
okolím tak vo vnútri, zároveň však vytvárajú priestor súkromie a pohodu.

CELÁ ZÓNA
Napojenie na hromadnú dopravu, využitie zdieľaných
kolobežiek/bicyklov, cyklostojanov, uzatvárateľných
garážových miest v rámci zóny
Komfortné zapustené/polozapustené parkovanie pre
jednotlivé časti zóny, s plným sieťovým a priestorovým
vybavením (elektronabíjačky, v obytnej časti – pivnice),
Kvalitné koncepčné architektonické riešenie, reflektujúce
aktuálne moderné trendy životného štýlu – nové, kvalitatívne,
konkurencie schopné, atraktívne a doplňujúce jedinečnosť
riešenia,
Zohľadnenie historických špecifík a využitie prvkov v architektúre

BÝVANIE
Charakteristické previazanie na okolité obytné mestské
štruktúry
Odstupňovaný štandard bytov,
Všeobecne vyšší štandard bývania základnými parametrami:
vzduchotechnika, eliminácia hluku, presvetlenie, materiál a ďalšie
Vytvorenie moderného zmiešaného obytného územia,
Doprava – diferencovanie dopravy zásobovania a dopravy
obytnej zóny

ROZVOJ A SLUŽBY
Obsiahnutie prvkov služieb obchodu, obch. domov, polyfunkcie.
Prepojenie na vonkajšie priestory s prepojením
využiteľnosti rodín s deťmi – námestie, promenády, tržnice,
poloverejné parky,
V rámci celej zóny dosiahnutie vyváženého mixu priestorom
pre duševno–fyzický rozvoj: fitness, wellness & spa, plavecký
bazén, multifunkčné ihrisko, lezecké steny, amfiteáter,
Zabezpečenie rozvoja najmenších – škôlka (jasle)

PRÁCA
Prínos väčšej pridanej hodnoty pre okolitú oblasť mimo zóny
vytvorením nových pracovných miest,
Realizácia malých, stredných, veľkých podnikateľov
formou obchodných, polyfunkčných, administratívnych,
inkubačných priestorov, tržnice/stánkov na verejných priestoroch/
námestí (predaj surovín, jedál a pod.), využitie polozapustených/
podzemných parkovísk na autoumyvárky

ZDRAVIE
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti vytvorením samostatného
priestoru alebo priestoru v spoločnom objekte pre partnera,
ktorý stredisko vytvorí/zabezpečí: napr. Poliklinika (pre jednoduché
zákroky/väčšia), DSS, iné

EKOLOGIA
 – Preferencia ekologických foriem v bývaní a doprave,
 – Použitie opatrení reagujúcich na zmenu klímy,
 – Hospodárenie s dažďovou vodou,
 – Použitie technológií šetriacich energiu,
 – Progresívne riešenie odpadového hospodárstva,
 – Použitie materiálov s nízkou emisnou stopou,
 – Obnova narušenej biodiverzity

Projekt
2021
Lokalita
Bardejov

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF22

Veselý Nový rok 2022

Viac

V Košiciach do dvoch rokov vyrastie Kreatívne centrum za 18 miliónov.

Z tohto projektu máme veľkú radosť.

Viac

PF21

V Novom roku snáď do normálu. Ďakujeme.

Viac

Mestske zásahy Žilina 2026

Verejné priestory Žiliny nám niesú ukradnuté. Spúšťame projekt Mestské zásahy Žilina 2026 ako súčasť

Viac

PF 2020

Ďakujeme za krásny uplynulý rok 2019 a želáme ešte krajší ten Nový, Okrúhly, 2020.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac