Nájomné bývanie Košice

Tvrdenie že Mesto tvoria ľudia a nie domy by sa dal reinterprerovať tak že Domy tvoria ľudia, nie samotné domy. V kontexte architektúry sa estetika stáva sekundárnym prvkom, je výrazovo potlačená, na prvý pohľad výrazne racionálna. Dom sa stáva pozadím a v jeho zákutiach sa odohrá príbeh ľudí ktorí tvoria miesto.
Riešenie ponúka viacero na prvý pohľad skrytých zákutí, ktoré je potrebné objaviť, či už je to pobytová strecha domu, komunitné centrum s klubovňou na prízemí, materská škôlka, alebo záhrada v zadnej časti.

Z urbanistické hľadiska Jesenského ulica trpí absenciou akéhokoľvek verejného priestoru pre pobyt človeka, ulici dominuje automobilová doprava, peší pohyb je odsunutý do úzadia, je skôr vynútený, šírka chodníkov je žalostne nevyhovujúca. Návrh prináša mestu nový verejný priestor v podobe námestia. Námestie je ústredným motívom riešenia, vytvára mikrosvet, ktorý vťahuje a nabáda vojsť a užiť si ho.

Sú z neho prístupné všetky nevyhnutné funkcie bytového domu, či už sú to hlavné vstupy do objektov, komerčné prevádzky, klubovňa, či materská škôlka.

Historická parcelácia je definovaná len náznakovo, za každú cenu sa nedrží očakávaného, prevažuje mestotvorný princíp na druhej strane je však tvar námes
tia preddefinovaný spevnenou plochou zberného dvora a nepriamo ho kopíruje, tým defacto historickú štruktúru podporuje.
Objekt zo severnej strany ustupuje od hranice pozemku, čím vytvára priestor pôvodnej zástavbe z dvora Masarykovej ulice, z funkčného hľadiska je ustúpenie podporené vjazdom do parkovacej garáže.

Z architektonického hľadiska hmota domu nadväzuje zo severnej strany na funkcionalistický objekt ktorému výrazovo nekonkuruje, práve naopak, svojím až minimalistickým stvárnením ho zvýrazňuje. Táto minimalistická ortogonálna štruktúra následne ustúpi historickému objektu z južnej strany a zalomí sa v námestí. Objekt z južnej strany tak akoby získal pozadie pre vyniknutie historického kontextu.

Z dispozičného hľadiska návrh odsúva parkovanie a vjazd do garáže na severnú stranu čím vytvára priestor pre jasne rozvinutie námestia a pobytových plôch na južnej a západnej strane.

Výškovo je objekt zónovaný na 3 a 4 podlažia. Plynulo sa napája 4 podlažiami na výšku rímsy funkcionalistického objektu, následne ustupuje o podlažie nižšie z dôvodu zachovania svetelnosti susedných objektov zo severnej strany aby sa následne v časti rovnobežne z objektom nemocnice dostal opäť na pôvodnú výšku štyroch podlaží.
Z južnej strany je objekt definovaný troma podlažiami, opäť pri zachovaní rímsy susedného objektu.
Z pohľadu tvorby verejného priestoru vytvorením námestia jasne definujeme pobytové plochy ich členením na verejné /námestie/, poloverejné /priestor záhrady z východnej strany a súkromné /predzáhradky, pobytová strecha/.

Fasáda objektu je tvorená omietkou. V kontraste s minimalisticky pojatým členením okien je však zámerne výrazne historizujúca. Vertikálne vrúbenie je odkazom na historickú bosáž, rímsy, šambrány a pod.

Štvorec je dominantným prvkom celej štruktúry, je neutrálny, je demokratický, je rovnaký, priam dadaisticky jednoduchý. Vychádza z konštrukcie. Proporciou ostení a parapetov prirodzene tieni, čím zlepšuje klimatické podmienky v interiéry a na lodžiách.
Naproti tomu polyfunkčný objekt z južnej strany pracuje s iným kontrastom – historických štíhlych okien, provokatívne kopírovaných z vedľajších objektov, metódou reaplikácie vytvára veľmi decentné napätie a otázky vzťahu novostavby a histórie.
Spoločná farebnosť, tektonika, materialita a výraz prepájajú Jesenského ulicu od jej funkcionalistickej podoby po tradičnú historickú, zo severu na juh, v určitom mieste sa priestorovo zalomia a vytvoria priestor. A jediným prvkom vzájomnej diferenciácie sú okenné otvory.

Projekt
2021
Investor
Mesto Košice
Lokalita
Jesenského, Košice

Vybrané projekty

*Aktuálne

V Košiciach do dvoch rokov vyrastie Kreatívne centrum za 18 miliónov.

Z tohto projektu máme veľkú radosť.

Viac

PF21

V Novom roku snáď do normálu. Ďakujeme.

Viac

Mestske zásahy Žilina 2026

Verejné priestory Žiliny nám niesú ukradnuté. Spúšťame projekt Mestské zásahy Žilina 2026 ako súčasť

Viac

PF 2020

Ďakujeme za krásny uplynulý rok 2019 a želáme ešte krajší ten Nový, Okrúhly, 2020.

Viac

Prešovské kúpalisko Delňa

Atrium Architekti víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na transformáciu prírodného kúpaliska Delňa

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac