Inžinierske stavby

Účelom štúdie je pripraviť námety pre prestavbu, nadstavbu a opravu komplexu budov tak, aby
slúžil novým, moderným požiadavkám investora. AB a jej prístavba bude šetrne prestavaná, ako jeden architekt. celok pri zachovaní ich dielčích kvalít. Všetky požadované prevádzky budú sústredené do jestv. AB. Prístavba je vyčlenená, ako potenciálne samostatná prevádzka. Bude tvoriť prípadnú rezervu IS.
Soc. budova bude tvoriť stravovací komplex s nevyhnutným zázemím.

AB – Hlavný vstup so schodiskom bude zachovaný. Naň bude naviazaný aj vstup od parkoviska. Pribudne tu výťah. Vstupná hala bude zväčšená o recepciu a nový vstup z dvora.
Blok WC bude zachovaný.
Na rozhraní prístavby bude schodisko slúžiace prevažne prístavbe. Pre AB, ako únikové. Prepojenie s AB bude na 2. NP, kde bude aj terasa. Spoločná terasa bude aj na 3. NP.
Interiér bude prevažne otvorený. Niektoré prevádzky budú oddelené sklom. Podlahy budú keramické a steny omietnuté. Schodiskový priestor s vitrážou, zábradlím bude zachovaný /predsadená sklenená stena v exteriéri/. Vstupná markíza bude prestavaná, môže byť však zachovaná aj jestvujúca – zásadne to neovplyvňuje celkový koncept.

Prístavba – na prízemí bude zachovaná zdravotnícka prevádzka. Budova bude nadstavená na úroveň AB. Vznikne tým jeden otvorený dvojpodlažný administratívny priestor tvorený galériou. Pri schodisku bude blok WC, zasadačka a kuchynka.

Sociálna budova – Hlavný vstup bude zachovaný. Ťažisko bude tvoriť jedáleň s výdajňou a bufet.
Zásobovanie bude od TS. Budú tu sklad, kancelária, WC a pod.

Architektonická kompozícia vychádza z konštrukčnej a typologickej kvality jednotl. budov. Využili sme pásový charakter AB a z neho odvodili nový, moderný výraz spočívajúci zo svetlých pásov. Okná budú vymenené za hlníkové, Medziokenné plochy budú z tmavej omietky.
Nová plochá strecha na prístavbe bude napojená na strechu AB.
Na sociálnej budove bude navýšená atyka s cieľom zväčšenia jej optického objemu. Bude farebne upravená.

Projekt
2011
Realizácia
2011
Investor
Inžinierske stavby, a.s.
Lokalita
Priemyselná 6, Košice, Košice

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF 2018

Čo dodať na záver roka? Spolu sme dosiahli vrchol, tak si to užime :)

Viac

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Cena za najlepšiu architektúra roka putuje k nám na východ :) Tentokrát s hrdosťou za dielo Mlyn Humenné .

Viac

Mlyn Humenné v novom ARCHu

Mlyny – stavby a stroje súčasne – patrili u nás k najrozšírenejším tradičným výrobným prostriedkom. Na ich

Viac

Rozhovor v Denníku N

Pár slov a rád na tému ako bývať.

Viac

Infocentrum Botanická záhrada

Nové infocentrum a vstupné priestory do Košickej Botanickej záhrady

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac