VSE

Elektrický prúd je príčinou rôznych dejov v elektrickom obvode. Elektrický prúd vo vodiči sa môže definovať pohybom voľných elektrónov medzi atómami vodiča. Elektróny ako záporné častice elektriny sa pohybujú od zápornej svorky zdroja ku kladnej svorke zdroja. Tento smer je však opačný ako zodpovedá definícií smeru elektrického prúdu. Pretože pod pohybom elektrónov sa dá predstaviť pohyb elektrického náboja, matematicky možno definovať elektrický prúd ako veľkosť náboja Q, ktorý prejde cez prierez vodiča za jednotku času: pri tom sa náboj pohybuje od kladnej svorky zdroja cez vonkajšiu časť obvodu k zápornej svorke zdroja. Hovorí sa že v tomto smere tečie aj elektrický prúd cez vodič, hoci je to opačný smer ako smer toku elektrónov.

Akcentovaním polohy dostavby v sútoku imaginárnych siločiar tvorených bývalým korytom mŕtveho ramena Hornádu /dnes podzemnou dopravnou tepnou/ vzniká originálna hmota znázorňujúca abstrahovanú “elektrickú cievku”, resp. prúdenie elektrickej energie ako odkaz na jadro pôsobenia spoločnosti. Dostavba uzatvára štruktúru mestského bloku do ucelenej formy, svojim nárožným akcentom odvráteným od historického jadra vytvára zaujímavý komunikačný trojuholník medzi budovami Auparku, krytej plavárne a VSE. Svojim merítkom a výrazom sa snaží zapadnúť do stávajúcej štruktúry administratívnej budovy, zároveň ho citlivým spôsobom akcentuje. Dominantné pôsobenie neďalekého Jakabovho paláca, symbolického to vstupu do historického jadra mesta, podmaňujúceho okolitý priestor svojou bohatou neogotickou, vertikálnou štruktúrou navrhovaná dostavba podčiarkuje svojou horizontalitou a ambivalentnou fasádou. Dostavba je nevrhnutá ako štvorpodlažná, variantne ako päť podlažná, so zapusteným posledným podlažím.
Parkovanie je riešené pod budovou v dvojúrovňovej parkovacej garáži napojenej na dopravnú tepnu Štefánikovej ulice vytvorením zaraďovacieho pruhu a vjazdom do garáže v mieste styku pôvodnej budovy a dostavby. Cez tento uzol je možné plynulé prepojenie s dvorom /miestom stávajúceho parkovania/, ktoré sa nám však na navrhovaný počet zamestnancov javí ako nedostatočné/. Návrh počíta aj s alternatívnym využitím dvora ako miestom oddychu, prip. ako s centrálnym foyerom prestrešeným sklenenou strechou. Najvyššie podlažie počíta s umiestnením dvoch átrií, jedným otvoreným do exteriéru so zeleňou, drevenou terasou a sedením, teda s vytvorením oázy oddychu a zelene a druhým interiérovým so sklenenou strechou a zaujímavým presvetlením
openspacu. Navrhovaná budova kladie dôraz na ekologické aspekty a princípy trvalej udržateľnosti prevádzky, južná fasáda je v celom rozsahu tienená predsadenými exteriérovými lamelami, ktoré zároveň spoluvytvárajú originálny architektonický detail vyššie spomenutého prúdenia média energie, či podobnosť elektrickej cievke. Podzemné podlažie garáže vytvára akumuláciu chladnejšieho vzduchu a zabezpečí samovoľné prúdenie a výmenu vzduchu smerom nahor do openspace.

Projekt
2015
Investor
Východoslovenské elektrárne - RWE group, a.s.
Lokalita
Mlynská 31, Košice

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF22

Veselý Nový rok 2022

Viac

V Košiciach do dvoch rokov vyrastie Kreatívne centrum za 18 miliónov.

Z tohto projektu máme veľkú radosť.

Viac

PF21

V Novom roku snáď do normálu. Ďakujeme.

Viac

Mestske zásahy Žilina 2026

Verejné priestory Žiliny nám niesú ukradnuté. Spúšťame projekt Mestské zásahy Žilina 2026 ako súčasť

Viac

PF 2020

Ďakujeme za krásny uplynulý rok 2019 a želáme ešte krajší ten Nový, Okrúhly, 2020.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac