KulturPark

Kulturpark vyčleňuje v meste oázu kultivovanej urbanizácie s dostatkom zelene a historických budov hodných na zápis do UZPF SR. Predpokladáme
jeho vysokú návštevnosť nemotorovou, IAD a MHD.
Navrhovaná urbanistická koncepcia spočíva v zachovaní prísneho systému zástavby pôvodných kasárni, ako odkaz mimulosti spolu s parkom a
oplotenim a vymedzením nového polyfunkčného námestia v kontakte s okolitou zástavbou. Kultursquare bude akousi hybridnou priestorovou
sústavou integrujúcou verejné plochy s architektúrou a umením ‐ bude generovať interkulturálnu komunikáciu na rozhraní starého a nového, tvorcu
a občana, kreativity a obchodu… .

V podzemí bude dvojpodlažný parking s jednosmernou prevádzkou.
Vertikálnu kontakt s námestím bude cez „vežu“ ‐ Art café s lezeckou stenou a audiovizuálnym uzlom námestia.
Východný a západný okraj námestia bude artikulovaný prírodným amfiteátrom ‐
priestor pre kolieskové športy a infocentrom ‐ prvý kontakt s kulurparkom a obchod s umením.
Súčasťou námestia budú vodné plochy a kolektory ‐
pilere s osvetlením, ozvučením, ilumináciou a uchytením pre scénické prvky. Strecha infocentra bude pochôdzna ‐ koncerty „nad mestom“, výstavy,
animácie.....N západnom okraji bude zastávka MHD.
Úroveň námestia bude na úrovni terénu. Kontakt s budovami kasární bude cez široké schodiská. Park bude zachovaný, tj trávnik bude pochôdzny a
umožňujúci jeho využitie pre exter. prezentácie. V styku s námestím budú dve animačné plochy ‐ voda (v zime korčuľovanie) a „rečnícka tribúna“.
Štruktúra ciest bude zachovaná a drobne upravená. Okrem námestia budú nové pešie vstupy z južných nároží areálu. Plot bude nosičom informácii a
bude lokálne otvorený.
Budova „A“ bude slúžiť ako Kultúrne centrum s upravenými hlavnými vstupmi z boku a nadstavbou ‐ pesvetenie a skušobne.
Budova „B“ bude slúžiť ako Kultúrny inkubátor s dielňami, ateliérmi a výstavnými priestormi.
Budova „C“ bude slúžiť ako Galéria 2013 s kaviarňou.
Budova „D“ bude slúžiť ako Art café so servisom pre exterierové inštalácie.
Budova „E“ bude výhľadovo slúžiť pre umelecké školstvo ‐ napr. FU.
Budova „F“ bude výhľadovo slúžiť ako Multimediálny dom s priestormi na kreatívny priemysel, audio, posluchárne s čajovňou.
Budova „G“ bude slúžiť ako prevádzkovo ‐ technické zázemie animátorov.
Budova „H“ bude výhľadovo slúžiť ako „Tvorivý hostel“ s aulou a stravovaním. Bude novotvarom s kombináciou skla a vegetačného pokryvu. Výškovo
a šírkovo bude nadväzovať na kasárenské budovy. Južné nárožie bude odsadené od terénu.
Súčasťou využitia historických bodov bude aj kreatívny priemysel, predajne literatúry, designu, architektúry, výtvarného umenia......
Koncepcia Kulturparku umožní voľnú etapizáciu výstavby, prestavby a rekonštrukcie. V 1. Etape bude zrealizované Kulturne centrum , Galéria 20013 a Kultursquare.
V rámci tejto investície je možné využitie kapacity podzemných parkovísk aj pre majstrovsvá sveta v hokeji , ako aj pre centrum mesta.

Projekt
2009
Realizácia
2000
Lokalita
Kukučínova ul., Košice

Vybrané projekty

*Aktuálne

Ako urobiť dobré mesto

Atrium architekti je predovšetkým produktívne architektonické štúdio, no v podstate paralelne vyvíjate

Viac

Štyri kreslá

KEDY? Podujatie sa uskutoční 7. novembra 2018 (v stredu) v čase od 09.00 do 18.30 hod.

Viac

Pecha Kucha Night 2018

túto sobotu v kultúrnom centre Wave predstavíme našu architektúru v rámci Pecha Kucha Night. Miesto:

Viac

Architecture of the Future

Najväčšia architektonická konferencia v Strednej Európe aj s našou účasťou. Od 4–5.októbra 2018 predstavíme

Viac

Festival architektúry a dizajnu Prešov

Tešíme sa na Vás vo štvrtok 27.9.2018 od 14:15 v rámci FEAD 2018. Predstavíme Vám projekt Mestské zásahy a

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac