Hejce

„Štyridsaťdva metrov ticha“. Memoriál je poňatý ako cesta vnorená do krajiny a zmenená v mieste tragédie na inú – vznešenú dimenziu cesty. Celá je vedená v horizontálnej polohe dĺžky 42 metrov, šírky 0,6 metra a je orientovaná v smere letu osádky – na sever, domov… Ona zanecháva jazvu v jestvujúcom parku – drobná modelácia terénu so zachovaním stromov a pôvodného stavu. Na nerezovom povrchu cesty sú umiestnené plastické písmená mien slovenských vojakov – vytvárajú štylizovaný morseový signál SOS. Jej dimenzia je čitateľná aj z vtáčej perspektívy. Reflexná plocha sprítomňuje v zemi ležiace mená s nebom a súčasne vyjadruje spôsob ich poslednej cesty. Pokračovanie „prerušenej cesty“ je riešené ako cesta v novej dimenzii – nad oblakmi a letiacimi holubicami. Výtvarné dielo je umiestnené pod zemou ako negatívny reliéf v nerezovom plechu. Na pochôdznom skle sú vypieskované nápisy v troch jazykoch a znak Slovenskej republiky a KFOR. Dutý priestor cesty je vymedzený technicky dokonalým betónom a jeho dno z drveného betónu. V noci je tento priestor osvetlený modrým svetlom. Vlajkonosiče sú nerezové nosníky obdĺžnikového prierezu asociujúce krídla lietadla. Sú naklonené a podsvietené svetlom. Nosiče kvetov a vencov sú umiestnené v rezovej rovine tragédie a sú tvorené štíhlym obdĺžnikovým nerezovým profilom šikmo umiestneným proti ceremoniálnemu priestoru. Ten je vymedzený od okraja miestnej komunikácie po rezovú rovinu a je tvorený húževnatým trávnikom. Zámerom autorov je vyjadriť na štyridsiatich dvoch metroch pocit ticha, pokory a katarzie. Tragédia, nezmyselnosť ale aj ušľachtilosť, vznešenosť a oslavnosť ľudskej potreby napomáhať porozumeniu medzi ľuďmi a národmi… Nesie v sebe akúsi univerzalitu – sebareflexiu prítomnosti a budúcnosti.

Náš návrh sa bohužiaľ nikdy nezrealizoval, skončil totiž ako tretí v poradí.
Pre nás je však veľkým zadosťučinením, že pozostalý obetí v našom návrhu našli presne to čo hľadali, to čo stratili.

Čistá biela línia, podobná tej, ktorú za sebou zanechá prúdové lietadlo na oblohe. Spomienka na 42 životov. Symbolická dĺžka 42 metrov = 42 metrov ticha.

Na konci, alebo skôr na začiatku je vodná plocha, štrbina, v ktorej sa línia stráca, spomienka však ostáva.

Štrbina v ktorej sa stráca línia. Je tovodná plocha so sklom na vrchu. Človek padá, mizne a zároveň ostáva, tak ako spomienka.

Projekt
2006
Realizácia
2006
Zastavaná plocha
42 m²
Investor
Ministerstvo obrany SR
Lokalita
Obec Hejce, Maďarsko

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF 2020

Ďakujeme za krásny uplynulý rok 2019 a želáme ešte krajší ten Nový, Okrúhly, 2020.

Viac

Prešovské kúpalisko Delňa

Atrium Architekti víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na transformáciu prírodného kúpaliska Delňa

Viac

EXPO 2020 v príprave

Toto je areál budúceho EXPO 2020 DUBAJ. Sme hrdí, že sme súčasťou tohto obrovského projektu.

Viac

BIG SEE Architecture PRIZE 2019

Cena za najlepší rezidenčný projekt putuje k nám na Slovensko. Je nám cťou, že sme si mohli v centre

Viac

Slovenský pavilón EXPO DUBAJ 2020

Atrium Architekti budú s hrdosťou realizovať Slovenský pavilón na Svetovej výstave EXPO 2020 v DUBAJI. Teší

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac