Námestie Spišské Podhradie

Mariánske námestie je chápané ako polyfunkčný priestor koncentrujúci aktivity bežného života mesta, jarmočných, trhových, kultúrnych, súťažných, politických, výstavných a pod. podujatí regionálneho a medzinárodného významu.
Spojnica námestí je transformovaná na peší ťah – cesta k prameňu – s obsluhou, čím sa sprehľadnia prevádzkové pomery na oboch námestiach. Nový prieťah cesty 2. triedy je vedený pozdĺž potoka Margecanka. Povrch obslužnej komunikácie vedenej stredom je kamenný – obnovené čadičové kocky za účelom ukľudnenia dopravy. Pre operatívne zaparkovanie zájazdových autobusov sú vytvorené niky a pre IAD obmedzený počet parkovísk. Parkovanie áut a autobusov bude za Miestnym Úradom v zredukovanom parku – zachované stromy, pred kostolom na Hviezdoslavovej ulici a za evanjelickým kostolom.
Uvoľnený priestor pred poštou bude peším námestím s otvoreným priehľadom na imakulatu . Park zostáva pôdorysne zachovaný. Zvýraznené sú priečne prepojenia prechádzajúce v trávnatých plochách na južnú časť námestia.
Výškové úrovne námestia sú využité na vzájomne prepojenie amfiteatrálnym dreveným sedením. Bude slúžiť na odpočinok, ale aj ako hľadisko pre kultúrne podujatia, výstavy sôch, historických objektov a pod. Pre tento účel sú vyčlenené trávnaté ramená ukončené pódiami. Teda južná časť námestia bude viacúčelovou plochou pre poriadanie zhromaždení, kultúrnych podujatí, jarmokov, politických akcií, kvetinových a zeleninových trhovísk, rozptyl účastníkov bohoslužby a pod.
Rozmanitý priestor Palešovho námestia bude vo funkcii nástupu peších do centrálnych priestorov mesta. Autobusovú stanicu kapacitne ponechávame pre jeden smer pred farou a pre druhý v ulici (podľa ÚPN). Rušíme prístrešky a nahrádzame ich novým integrovaným objektom pred farou.
Novým prvkom je „objavenie“ prameňa vytekajúceho z travertínového brala a tečúceho v úzkom žľabe pozdĺž kostola, pošty, MsÚ a zaústeného do potoka. Žľab bude súčasne slúžiť pre odvodnenie ulice a časti námestia. Prameň bude dotovaný vodou z Lúčanky prostredníctvom jednoduchého čerpadla. Na pramennom brale bude nápis a logo UNESCO a popis kultúrnych hodnôt. Súčasne bude slúžiť ako základový kameň prestavby centra.
Povrchy v celom priestore budú z travertínových platní rôznej veľkosti opracované nezamestnanými. Využívať sa bude kamenársky odpad. Obslužná komunikácia bude z „mačacích hláv“ – čadičových kociek. Z čadičových kociek budú nepravidelne aplikované pruhy (dĺžka 3 – 4 m) – stopy času. Použitým povrchom bude aj piesková drť v parkoch a stredovek pripomínajúcich náhodných plochách.
Orientačný systém bude aplikovaný len na dlažbe a to nahradením čadičových pruhov liatinovým s popisom pamiatky alebo udalosti – celé námestie bude akousi kronikou. Doplnkové info bude na budovách.
Lavičky budú drevené a voľne usporiadané.
Stĺpy verejného osvetlenia budú výšky 4 a 6 m a budú kovové- zahrdzavený výkovok alebo drevené s nosnou kovovou konštrukciou. Vytvárajú ilúziu fakle. Osvetlenie bude pod lavičkami, pódiami, v potôčiku a v rámci čadičového, resp. liatinového pruhu – infosystém v podlahe. Smetný kôš bude kovaný a integrovaný do travertínového bloku.
Je potrebné zvýrazniť, že predložené riešenie využíva na renováciu miestne odpadové suroviny a nezamestnaných na ich hrubé opracovanie a tým vytvára komplexnú autenticitu. Zámerom je reálne, citlivo, nápadito, ale hlavne lacno a moderne „oprášiť“ stredovekú slávu mesta.

Projekt
2005
Realizácia
2005
Investor
Mesto Spišské Podhradie
Lokalita
Spišské Podhradie

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF22

Veselý Nový rok 2022

Viac

V Košiciach do dvoch rokov vyrastie Kreatívne centrum za 18 miliónov.

Z tohto projektu máme veľkú radosť.

Viac

PF21

V Novom roku snáď do normálu. Ďakujeme.

Viac

Mestske zásahy Žilina 2026

Verejné priestory Žiliny nám niesú ukradnuté. Spúšťame projekt Mestské zásahy Žilina 2026 ako súčasť

Viac

PF 2020

Ďakujeme za krásny uplynulý rok 2019 a želáme ešte krajší ten Nový, Okrúhly, 2020.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac