Námestie Zuzkin park

V priestore nákupno spoločenského centra Luník II, vo väzbe na Zuzkin park je zrealizovaná fontána s plastikou akad. soch. Ján Mathé. Z dvoch strán je ohraničená dvojpodlažným nákupným strediskom s podlubím, arkádou, nedávno prestavaným. Zo západnej strany je ohraničená pôvodným pomerne jednopodl. objektom kult. zariadenia Átrium s predsadenou arkádou. Zo severu je otvorená do parku. Samotná fontána zostala v pôvodnom stave – rozsiahly a dynamický pôdorys s jednoduchou technológiou hydrauliky. Vodnú hru zabezpečuje niekoľko trysiek. Kompozičným jadrom je bronzová plastika výšky 2,7 m, postavená na podstavci.
Úlohou AŠ je komplexne zhodnotiť priestor okolo fontány, jeho širšie vzťahy a vysloviť názor čo so samotnou fontánou.
Priestorový koncept Terasy bol odvodený od voľnej formy, tzv. „rozpadnutej ulice“. Dôsledkom je absencia ulíc a námestí. Práve na tejto skutočnosti je rozvíjaná AŠ. Pôvodná fontána je transformovaná do akéhosi vodného „benátskeho“ námestia, na ktorom je voda v rovnováhe so spevnenými plochami. Námestie je ohraničené drevenou pergolou. Dno bazénov bude plytké a to 15 cm pod úrovňou námestia. To umožní bezpečné využívanie námestia celý rok, kedy nebude voda vo fontáne. Plastika je osadená na podstavci umiestnenom vo vodnej ploche. V dotyku s pasážou pri Atrium klube je navrhovaný priestor pre mobilné drevené pódium. To umožní vlastníkom strediska rozšíriť a zatraktívniť svoje aktivity a zvýšiť celkovú príťažlivosť okolia.

Projekt
2013
Lokalita

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF 2018

Čo dodať na záver roka? Spolu sme dosiahli vrchol, tak si to užime :)

Viac

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Cena za najlepšiu architektúra roka putuje k nám na východ :) Tentokrát s hrdosťou za dielo Mlyn Humenné .

Viac

Mlyn Humenné v novom ARCHu

Mlyny – stavby a stroje súčasne – patrili u nás k najrozšírenejším tradičným výrobným prostriedkom. Na ich

Viac

Rozhovor v Denníku N

Pár slov a rád na tému ako bývať.

Viac

Infocentrum Botanická záhrada

Nové infocentrum a vstupné priestory do Košickej Botanickej záhrady

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac