Verejný priestor Angels Aréna

Do štruktúry mestského prostredia vstupujeme s kvalitou, ktorá je odlišná a doplní paletu verejných
priesotorov mesta. Momentálne je priestor v dezolátnom stave a je (ne)využívaný hlavne ako
parkovacia plocha. Vstupné predpolie športovej haly, do ktorého technická infraštruktúra vstupovala
bezohľadne, navrhujeme „vyčistiť“ a zracionalizovať. S ohľadom na históriu miesta, ale aj súčasný
kontext, bola zvolená materialita. Z pohľadu dopravy miesto pôsobí ako bariéra a ignoruje potreby
cyklistov, chodcov, resp. ľudí so zníženou mobilitou. Tento stav je nutné zmeniť.
Návrh nazerá na problém ekológie a trvaloudržatelnej zelene nielen z pohľadu estetiky, ale aj ako na
relevantný mikro-ekosystém. Iba komplexným pochopením vzťahov fauny a flóry v urbannom prosredí,
môžeme vytvoriť miesto, ktoré bude užitočné nie len pre človeka, ale aj pre ostatné živé organizmy.
Problém održania vody v prostredý sa stáva nosnou témou a to nie len v architektúre.
Základným pilierom návrhu bolo vytvorenie gridu (šachovnice), ktorý naväzuje na hlavný nosný systém
budovy bývyalej jazdiarne – dnešnej športovej haly. Grid je podľa polohy vrámci námestia vyplnený
materiálom, resp. funkciou vrámci jeho ekologickej funkcie – mlatom, zelenými a vodnými plochami.
Použitím mlatových povrchov, ktoré umožnujú dobré vsakovanie vody do pôdy a následe umožnujú jej
vyparovanie do prostredia, čo najmä v letných mesiacoch pomáha k ochladovaniu meského prostredia.
Využitie akumulačných jazierok s kolísavou hladinou, ktoré budú schopné prijať prebytočnú vodu v
časoch prietrží mračien. Návrhujeme výsadbu vzrastlej zelene, ktorá od spustenia parku do užívania
bude príjemne tieniť a vytvárať dobrú mikroklímu.

Projekt
2021
Investor
Mesto Košice
Lokalita
Moyzesova a Kuzmányho ul., Košice

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF22

Veselý Nový rok 2022

Viac

V Košiciach do dvoch rokov vyrastie Kreatívne centrum za 18 miliónov.

Z tohto projektu máme veľkú radosť.

Viac

PF21

V Novom roku snáď do normálu. Ďakujeme.

Viac

Mestske zásahy Žilina 2026

Verejné priestory Žiliny nám niesú ukradnuté. Spúšťame projekt Mestské zásahy Žilina 2026 ako súčasť

Viac

PF 2020

Ďakujeme za krásny uplynulý rok 2019 a želáme ešte krajší ten Nový, Okrúhly, 2020.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac