OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod atriumstudio.sk/e-shop a upravujú obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom tohto internetového obchodu.

Predávajúci:

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 44 263 970
DIČ: 202 266 99 24

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 22360/V

telefonický kontakt: 00 421 62 315 87

e- mail: shop@atriumstudio.sk

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. , číslo účtu: 400 695 39 51/7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0695 3951, BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Adresa banky: ČSOB, a.s., Mlynská 20, 040 01, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa odoslaním objednávky stáva účastníkom obchodného vzťahu. Zaslaním objednávky zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.

Kupujúci je zodpovedný za presné a pravdivé údaje v objednávkovom formulári. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená spätnou e-mailovou správou, v ktorej má kupujúci ešte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke chyba z akéhokoľvek dôvodu, bezodkladne nás kontaktujte.

Spoločnosť Architektonické štúdio Atrium s.r.o. ako Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci sa týmto zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné a neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, alebo za účelom realizácie objednaných služieb.

Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu atriumstudio.sk/e-shop.

Podmienkou platnosti objednávky je pozorné vyplnenie všetkých registračných údajov podľa objednávkového formulára. Jeho vyplnením a odoslaním kupujúci súhlasí s obsahom a kúpnou cenou objednávky.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi a zároveň dáva súhlas na poskytnutie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úplné a včasné vybavenie objednávky.

Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na uvedenej adrese, bude tento tovar opätovne zaslaný až na základe písomnej žiadosti kupujúceho o opätovné zaslanie a uhradení nákladov spojených s týmto konaním /t.j. balné, poštovné/.

Tovar expedujeme do 3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky alebo zaplatenia kúpnej ceny, v závislosti od spôsobu platby.

Do zahraničia expedujeme tovar do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.

Pri odoslaní tovaru Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je pripojená k zásielka a slúži zároveň aj ako záručný list.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar je platná v čase objednania tovaru na internetovej stránke zvýšeného o poštovné a balné.

Platiť za tovar môže kupujúci spôsobmi:

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až zaplatením celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, t.j. pripísaním prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zásielky.

Kupujúci môže platiť tiež za objednaný tovar prostredníctvom služby Paypal.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo tovar vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru za splnenia týchto podmienok:

Kupujúci pri vrátení tovaru má možnosť:

Záručná doba a reklamácie

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov a priložená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru a pri údržbe a používaní tovaru je potrebné sa riadiť návodom na údržbu tovaru.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo telefonicky. Reklamácie si je možné uplatniť na adrese spoločnosti alebo na e – mail: shop@atriumstudio.sk

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené hneď po doručení tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Záverečné ustanovenia

Podmienky a vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky alebo cenník spoločnosti Architektonické štúdio Atrium s.r.o. a o ich zmene bude informovať e-mailom alebo oznámením na webstránke.

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Architektonické štúdio Atrium s.r.o. nadobúdajú platnosť 01.11.2015.

DORUČENIE

Tovar je možné dodať poštou, kuriérom, alebo osobne.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na uvedenej adrese, bude tento tovar opätovne zaslaný až na základe písomnej žiadosti kupujúceho o opätovné zaslanie a uhradení nákladov spojených s týmto konaním /t.j. balné, poštovné/.

Tovar expedujeme do 3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky alebo zaplatenia kúpnej ceny, v závislosti od spôsobu platby.

Do zahraničia expedujeme tovar do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.

Pri odoslaní tovaru Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je pripojená k zásielka a slúži zároveň aj ako záručný list.

PLATBA

Tovar je možné zaplatiť hotovostne, bankovým prevodom, na dobierku a cez PayPal.

Kúpna cena za tovar je platná v čase objednania tovaru na internetovej stránke zvýšeného o poštovné a balné.

Platiť za tovar môže kupujúci spôsobmi:

platba dobierkou – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte ( platí iba pre Slovensko )
bankový prevod – po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet uvedený v záhlaví týchto obchodných podmienok. Po obdržaní platby odosielame emailom informáciu o jej prijatí na váš email a následne zasielame Vami objednaný tovar

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až zaplatením celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, t.j. pripísaním prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zásielky.

Kupujúci môže platiť tiež za objednaný tovar prostredníctvom služby Paypal.

Fairy Tales - Garden

33,00 €

ART01

Krásny drevený obrázok na Vašu stenu.
Originálne dielko od kolegu Tomáša Boroša, ktoré sa viaže na rozprávkový príbeh Fairy Tales a rovnomennú publikáciu, do ktorej nás pozvalo prestížne vydavateľstvo Blank Space s podporou amerického portálu ArchDaily.


Príbeh
Prišiel som na svet ako prvý. Som Adam. Od začiatku sme spolu žili v záhrade. Vôbec som ju predtým nepoznal. Spomínam si na ten pocit, keď sme do nej vstúpili po prvýkrát. Prechádzal som sa po nej so zatajeným dychom, objavoval každé skryté zákutie. Vyliezol som na jej najvyšší strom, v tme som ohmatával steny jaskyne a snažil som sa ju celú pochopiť. Sám som si našiel miesto, kde budem spať, miesto, kde budem jesť, miesto, kde sa budem zabávať. Bolo to skvelé. Priestor záhrady som nevytvoril ja. Objavil som ho. Nevytvoril som si v nej vlastné pravidlá. Prijal som jej pravidlá. Nevlastnil som ani kúsok z tohto priestoru, no miloval som ho a staral som sa o neho ako keby som bol zodpovedný za každý jeho detail. Nežil som tu sám. Tento priestor som zdieľal nielen so svojou ženou, deťmi a priateľmi, ale žilo tu s nami aj mnoho zvierat. Cítil som, že my všetci sme dôležitejší ako ja. Spoločne sme sa starali o priestor záhrady a ten nás na oplátku hostil svojimi najlepšími miestami. Spávali sme v mäkkej tráve. Jej jemné steblá ohýbajúce sa pod večerným vánkom nás hladili celú noc. Pomáhali sme stromom rásť, vetru vanúť, vtákom stavať hniezda. Obrábali sme pôdu, starali sa o to, aby mala všetko, čo potrebuje. V záhrade som trávil všetok svoj čas. Definoval som si ju v hlave a myslím, že ona definovala mňa celého. Keby si sa ma dnes spýtal, vedel by som ti o nej rozprávať hodiny a hodiny. Počas toho ako som ju objavoval,som si k nej vybudoval veľmi dôverný vzťah. Nezmenil som ju ani trošku. Miloval som ju takú aká bola. Snažil som sa jej pomôcť v živote, ktorý žila. Ona mi ponúkla všetko čo som ja a moja rodina k životu potrebovali. Ponúkla mi seba, svoje prie-story, miesta, do ktorých som mohol vstúpiť celý. Keby si sa ma dnes spýtal, čo ma v tom období najviac ovplyvnilo, povedal by som, že to bola ona. Jej priestor tiekol v rieke, vlnil sa vo vetre, kĺzal sa po jej ostrých skalách a zľahka sa plazil pri rannej hmle. Zakaždým bola iná. Som jej vďačný za všetko čo mi v tom čase dala, no najviac si vážim to, že mi ponúkla slobodu byť tým, kým som.


Rozmer: 30×30
Materiál: drevená preglejka
Tlač: offset


Dostupné sú aj formáty 60×60 a 80×80 za osobitnú cenu.

na sklade: 1 ks

- +

*Aktuálne

Pocitové Mapy na RTVS

Hlavnou témou relácie Ahoj Slovensko bol náš projekt PocitoveMapy.sk

Viac

Mladí architekti vo Francúzsku a na Slovensku

Výber toho najlepšieho zo Slovenska a Francúzska do 40 rokov. Atrium Architekti nemôžu chýbať.

Viac

Pocitové mapy už po celom slovensku

Projekt, ktorý sme spustili ani nie pred mesiacom získava veľkú popularitu. Záujem médií a verejnosti nás

Viac

Výstava Ó Hory, Ó Hory, Ó Hory

Spomínate si ešte na náš malý drevený Pamätník v Bodružali? Aktuálne bol zaradený do výberu toho najlepšieho

Viac

Spúšťame Pocitové mapy

Politikov nase pocity nezaujimaju, nas architektov vsak nesmierne. Projekt Pocitove Mapy je to najmenej co

Viac

Vybrané projekty

Ružičkov dom

Pri návrhu nového polyfunkčného domu a rekonštrukcií Ružičkovho domu, sme sa snažili brať ohľad na celkovú

Viac

Športové centrum Žilina

Medzi výrazne prvky morfológie krajiny patrí úpätie vrchu Dubeň a tok rieky Vah. Tieto krajinné prvky

Viac

Slnečnice 3

Pokračovanie developerského projektu na okraji Petržalky. Navrhli sme unikátny typologick hybridný koncept

Viac

Mlyn Humenné

Chátrajúci objekt starého nefunkčného mlynu dostal podľa projektu z dielne ateliéru Atrium Architekti novú

Viac

BCT Kosice

Riešenie nového administratívneho distriktu v prudko sa rozvíjajúcej sa časti Košíc. Dominantným prvkom je

Viac

Materská škola Selce

Hmotu materskej školy (ďalej MS) sme situovali na prvú terasu- nad základnú školu. Zastávame názor že budova

Viac

Výmenník Važecká

Pri prechádzke po jednom z najobľúnejších Košických sídlisk môžete naraziť na niečo nezvyčajné. z diaľky

Viac

Mestské zásahy

Výber našich voľnočasových intervencií do mestského prostredia vybraných slovenských miest. Tento projekt

Viac

Dom smútku Rozhanovce

Rozšírenie cintorína v obci si vyžiadalo riešenie nového Dou smútku v centre obce. Rozhodli sme sa pre

Viac

Holcim Bussiness Services

Pracovný interiér veľkej nadnárodnej spoločnosti. Racionálny prístup s priznanými materiálmi, stavebnými a

Viac

Motorest Kanada

Ekopremena známeho motorestu medzi Košicami a Michalovcami. Nový tvar, nové funkcie, nový koncept.

Viac

Dostavba múzea Alvara Alta

Pomerne delikátna úloha – navrhnúť dostavbu medzi dvoma múzeami Alvara Alta – najvýznamnejšieho to fínskeho

Viac

Vila Michalovce

Rekonštrukcia pôvodného rodinného domu trpiaceho rôznymi nevhodnými stavebnými zásahmi a nedostatkom

Viac

MORPH

Žijeme v ortogonálnej pasci. Väčšinu svojho života strávime medzi štyrmi betónovými stenami. To, čo by nás

Viac

Eco Energy Point

Nás koncept malej udržateľnej administratívnej budovy, showroomu. Ide o montovaný, modulovateľný kontajner.

Viac

Rezort Vinné

Projekt rezidenčného rekreačného bývania v priamom kontakte s Vinianským jazerom neďaleko Zemplínskej

Viac

Vila P

Stavba vychádza z jednoduchého konceptu hranola zasadeného do terénu pozemku doplneného garážovým krídlom.

Viac

Vila M

Parcela je umiestnená v údolí so stavbou osadenou v strmom svahu. Na prvý pohľad rezonuje precízne

Viac

Vila Zuzana

Pod konzolou vzniká chránený priestor s obývacou časťou, kuchyňou a spálňou, čiastočne vhĺbený do terénu. Od

Viac

Chatka

Chatka z primitívnej budúcnosti. Žijeme vo svete kde ekologické koncepty spájané s veľmi sofistikovanými

Viac

East Side Architecture

Architektonicko dizajnérsky koncept pre medzinárodnú prezentáciu súčasnej architektúry na východe Slovenska

Viac

Vila Nováčany

Koncept prízemného bungalova s netradične riešeným spádovaním celého domu do strany. Rodinný dom v pasívnom

Viac

Vila Praha

Dispozičné riešenie postavené na koncepte tradičného českého domu s veľkým vnútorným dvorom oddeleným

Viac

Vila A

Vila svojou formou a zvoleným materiálovým riešením možno pôsobí vo svojom okolí ako tichý revolucionár.

Viac

Little house

Malý, milý, inteligentný domček/chata za pár šupov. Pre malú, začínajúcu rodinu ako stvorený. Jednoduchý

Viac

GoldPark

Goldpark predstavuje dizajn založený na energetickej rekonštrukcii komplexu obytných budov z obdobia

Viac

Mestská plaváreň Košice

Mesto trpí veľkým nedostatkom krytých plavární. Týmto projektom sa pokúšame riešiť túto situáciu, 50 m2

Viac

Central Point Humenné

Transformácia bývalého telekomunikačného centra v centre Humeného na polyfunkčnú budovu kombinujúcu luxusné

Viac

Vila Levoča

Jednoduchý, štýlový, jednopodlažný rodinné dom v širšom centre Levoče formovaný do tvaru L. Priamy kontakt

Viac

Vila H

Dom postavený na extrémne svahovitom, na východ orientovanom teréne. Koncept zachováva prírodnú podstatu

Viac

Energo control

Administratívna budova predstavuje rekonštrukciu a nadstavbu historickej budovy bývalých plynární na nové

Viac

Logisticko priemyselný areál Nová Polhora

Areál sa nachádza na diaľnici D1 medzi Košicami a Prešovom. Moderný architektonický koncept prinášajúci nový

Viac

Kostol Saleziánov

Základným atribútom tejto rekonštrukcie je zjednocovanie a výrazová očista. je v koncepte dosiahnutá

Viac

Kostol Čižatice

Architektonická koncepcia vychádza z mierky a tradície obce. Kostol byť zasvätený Svätému krížu, jeho

Viac

Zelená garáž

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku v blízkosti rušnej križovatky snp a Toryskej ulice. Projekt sa

Viac