Dom by mal rodinu chrániť, nie pohltiť

Veľké viacgeneračné domy sú prežitok. Domy musia byť jednoduché, rovnako, ako architektúra.
Cesta k udržateľnému bývaniu s nulovou spotrebou totiž vedie cez zmenšovanie plochy domu, prezradil Michal Burák z Architektonického štúdia Atrium.Aktuálnou novinkou ateliéru sú ekologické katalógové domy.
Predstavte nám ich bližšie.

Ako architekti s určitou dávkou nadsadenia pohŕdame katalógovými
riešeniami, zároveň sa nás však naši klienti pravidelne pýtajú,
či by sme im podobné hotové riešenia nevedeli ponúknuť.
Vytvoriť mladým rodinám koncept moderného, ekologického
a navyše dostupného bývania prostredníctvom typového produktu
je výzvou pre každého architekta. Táto myšlienka nás natoľko
nadchla, až sme ju zrealizovali. Vytvorili sme kolekciu základných
typov domov označenú ako Atrium Family Koncept, ktoré podľa
nášho názoru predstavujú ucelený rad a univerzálny štandard použiteľný
prakticky na väčšine pozemkov.

V akom zmysle sú tieto koncepty ekologické? Ide o stavby v nízkoenergetickom
alebo pasívnom štandarde?

Ekologické sú svojou koncepciou, materiálovou bázou a použitými
technológiami. Základným predpokladom ekologického a udržateľného
domu je jeho veľkosť. Čím je dom menší, tým je lacnejší.
Lacnejšia je nielen jeho realizácia, ale aj prevádzka a následná údržba.
Ak minieme menej peňazí na realizáciu, môžeme si dopriať viac na
samotný zážitok z bývania. Navyše, podľa nášho názoru rozhodujúcim
kritériom kvality bývania nie je samotný dom, ale jeho okolie, výhľady,
dostatok slnka v dome. Dom by mal rodinu chrániť, nie však
pohltiť. Veľkosť domu vychádza z mierky človeka; je to podobné ako
s oblečením – ak oblek nesadne, človek vyzerá smiešne. Teda aj dom
by mal byť práve taký malý, aby akurát „sadol“. Ani o trochu väčší.
Znie to možno jednoducho, ale opak je pravdou.

Ako je zabezpečená energetická sebestačnosť vami navrhovaných domov
a z akých materiálov pozostáva ich konštrukcia?

Použitím obnoviteľných zdrojov energie pri vykurovaní sa počíta s využitím
tepelných čerpadiel v kombinácii s voliteľnou rekuperačnou
jednotkou, dohrevom teplej vody, ako aj vykurovacej sústavy s použitím
solárnych kolektorov a systém dopĺňa dnes už pomerne dostupná
fotovoltika. Čo sa pasívnych častí týka, je to samozrejme použitie trojskiel
vo všetkých zasklených častiach domu a dostatočná tepelná izolácia
stien, strechy a podlahy. Na obrázkoch vidieť, že v návrhu sme počítali
s dnes už takým potrebným tienením. V letnom období chránime
zasklené plochy systémom predsadených drevených konštrukcií, ktoré
vytvárajú vytúžený chládok. Koncepcia všetkých predstavených typov
umožňuje z architektonicko-konštrukčného hľadiska variabilitu a možnosť
výberu materiálu s ohľadom na finančné možnosti klienta i jeho
špecifické požiadavky na estetiku a konštrukčné riešenie. Ponúkame
možnosť výberu medzi klasickou murovanou konštrukciou a modernými
plnostennými drevenými panelmi na báze CLT. Zakladanie je
možné na klasických základových pásoch alebo na modernej základovej
doske uloženej na penovom skle. Ploché strechy koncipujeme jednoznačne
ako vegetačné; myslím si, že pri eko stavbách to inak ani
nemôže byť. Vegetačné strechy sú krásne a zároveň účelné, posúvajú
hlavne v letnom období prestup tepla o pár hodín, čo je neoceniteľné.

V akom časovom horizonte je možné postaviť takýto dom na kľúč?
Ak hovoríme o konštrukcii domu na báze drevených CLT panelov, takýto
dom je zrealizovaný za tri mesiace na kľúč + výroba a dovoz samotných
panelov priamo na stavbu. Podľa nášho názoru časový parameter
sa skôr či neskôr stane tým najdôležitejším aspektom – doba je
uponáhľaná, času na realizáciu je málo, potreba rýchleho bývania sa
stane prioritou.

Môžeme z vašej strany očakávať aj vzorový dom, v ktorom klientom reálne
predstavíte vaše vízie?

Aktuálne pracujeme na projekte súboru približne 30 rodinných domov
v obci Trsťany, ktorý by mal obsahovať všetky tri koncepty z nášho
katalógu. Predpokladáme realizáciu vzorového domu, ktorý si
klient bude môcť reálne vyskúšať.

Do svojich projektov sa snažíte vkladať ďalší rozmer, ktorý ľudia v bežných
katalógoch nenájdu. Zostal pre tento rozmer priestor aj v prípade
vami navrhnutých katalógových domov?

Rozdiel medzi katalógovým domom a domom na mieru je v určitej
dávke osobitosti, či už v požiadavkách klienta, alebo v danostiach
konkrétneho pozemku. K našim konceptom typových riešení
sme však pristúpili tak, akoby každý jeden predstavoval ideálny
dom, v ktorom chceme žiť my sami, akoby každý jeden bol predstavou
o tom, ako by som býval, keby to bol môj vlastný dom. A verím, že tento
rozmer sa nám do konceptov podarilo pretaviť.

Organické prepojenie s exteriérom a používanie prírodných materiálov
sú nielen trendom, ale aj nevyhnutnosťou. Pociťujete u klientov
vzrastajúci záujem o takéto stavby?

Rozhodne áno. Ak si typologicky vezmeme klienta, ktorý sa dnes rozhodne
postaviť si rodinný dom, poväčšine to bude človek, ktorý vyrastal
v paneláku s malými oknami. Takýto klient očakáva, že realizovaním
svojho sna o bývaní získa nový štandard, napríklad v podobe
veľkého zasklenia, a teda prepojenia interiéru s exteriérom, veľkú drevenú
terasu a podobne.

Podľa smernice EÚ od roka 2020 bude možné stavať len budovy
s takmer nulovou spotrebou energie. Akým smerom sa podľa vás bude
ďalej uberať vývoj energeticky úsporných a ekologických domov?

Domy musia byť jednoduché, architektúra musí byť jednoduchá. To je
cesta k splneniu smernice. A taký je trend aj vo svete. Ako som už spomenul,
cesta k udržateľnému bývaniu s nulovou spotrebou vedie cez zmenšovanie
plochy domu. Veľké, viacgeneračné domy sú prežitok. Ak budeme
chcieť splniť smernicu EÚ, máme na výber dve cesty – buď steny
predimenzujeme dostatočnou hrúbkou izolantu, alebo použijeme moderné
technológie, ktoré zaručia dosiahnutie požadovaných parametrov.
Treba si však uvedomiť, že splnenie týchto požiadaviek vyžaduje aj určité
kompromisy v používaní domu, čo nemusí každému vyhovovať. Mám
na mysli dilemy ako prirodzené vetranie domu verzus rekuperácia, veľkosť
zasklených stien verzus vykurovanie a podobne. Technológie sa zdokonaľujú
každým dňom, je teda predpoklad, že napríklad izolačné materiály
sa budú pri zvyšovaní koeficientu prestupu tepla neustále stenčovať.
Inou cestou je návrat ku skutočnej ekológii používaním nepálenej hliny,
slamy a konope ako ideálnych stavebných materiálov.

Koľko členov má momentálne Architektonické štúdio Atrium? Akým
rôznym projektom okrem rodinných domov sa venujete?

V ateliéri je nás 10 architektov, dizajnérov a inžinierov. Popri rodinných
domoch sa venujeme bytovým domom, občianskym stavbám,
administratívnym budovám a retailu. Venujeme sa aj téme urbanizmu
a územnému plánovaniu.

Ako jediný ateliér zo Slovenska ste boli architektonickým portálom
ArchDaily nominovaní na cenu Building of theYear 2016. Môžete
nám o nominácii prezradiť viac?

Portál ArchDaily každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu stavbu sveta
v kategóriách bývanie, verejné priestory, šport, kultúrne stavby
a podobne. Mali sme to šťastie, že sme sa spomedzi približne tritisíc
stavieb dostali do nominácie medzi prvých 20 v kategórii Športové
stavby s našim projektom Výmenník Važecká v Košiciach. Bola to
pre nás nesmierna česť, nakoľko v tejto kategórii sme sa ocitli spolu
s takými hviezdami, ako Zaha Hadid či Herzog de Meuron, ktoré
nakoniec cenu aj získali.

Zdroj: EKO Bývanie, 2016
Text: SLÁVA ŠTEFANCOVÁ