Pamätník nepostaveného pamätníka

Z príležitosti stého výročia úmrtia Bjørnostjerne Martiniusa Bjørnsona (1832 –1910), syna duchovného pastiera, spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru (1903) a snáď najznámejšieho cudzinca – obrancu práv Slovákov počas národnej …

Viac

Dobré činy dobrých ľudí sú svetlom tohto sveta

V tomto roku si Nórsko spolu s celým kultúrnym svetom pripomína sto rokov, ktoré uplynuli od smrti Björnostjerne Björnsona (1832 –1910), nórskeho spisovateľa, básnika, publicistu, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.

Viac

Architektúra posunu

Verejné stavby sa tešili zvýšenej pozornosti aj z pohľadu teórie architektúry. Vitruvius hneď v II. kapitole prvej knihy píše: „Veřejné stavby se dělí na troje, z nichž jedny jsou obranné, druhé náboženské, třetí obecně prospěšné… …

Viac

Vila A - Dom(ov)

V porovnaní so slimákom alebo korytnačkou nie sme k svojim príbytkom fyzicky fixovaní, naopak, náš dom(ov) je neoddeliteľný od krajiny a miesta. Prečo sa napriek tomu vlastné domy stávajú pre mnohých ľudí bremenom? Privilégium človeka samostatne …

Viac

Formalizmom sa snažíme vyhýbať

Michal Burák v rozhovore s Andreou Bacovou pre časopis ARCH

Viac

Energo Control Košice

V Košiciach neďaleko železničnej stanice zrekonštruovali a nadstavili zaujímavú historickú, nie však pamiatkovo chránenú budovu bývalých plynární. Nové funkčné využitie – pre administratívny účel – si vyžiadalo rozšírenie kapacity …

Viac

Súčasná slovenská architektúra

Viac

Pamäť a miesto

…úcta k reliktom minulosti vyplýva z ľudskej prirodzenosti: ľudská schopnosť uvedomiť si seba samého generuje nielen pamäť, ale aj strach, a v dôsledku toho aj potrebu sebaidentifikácie s predkami.

Viac

City Visions

Berlage Institute Rotterdam a Centre for CE Architecture Praha organizujú projekt City Visions Europe, ktorý bude prebiehať až do r. 2010. Projekt si kladie za cieľ stimulovať odbornú debatu na tému blízkeho vývoja štvorice vybraných európskych miest. …

Viac

Ako trafiť klinec po hlave (rozhovor s architektmi z Atria)

Košické architektonické štúdio Atrium bolo vytvorené v roku 1991 s cieľom integrovať architektúru, urbanizmus, interiér, dizajn a ostatné zložky tvorby do jedného priestoru. Architekti z Atria sú laureátmi viacerých medzinárodných a celoštátných …

Viac