Dobré činy dobrých ľudí sú svetlom tohto sveta

V tomto roku si Nórsko spolu s celým kultúrnym svetom pripomína sto rokov, ktoré uplynuli od smrti Björnostjerne Björnsona (1832 –1910), nórskeho spisovateľa, básnika, publicistu, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.Významne prispel k nezávislosti Nórska a je aj autorom textu jeho hymny. Na Slovensku máme pri tomto mene dôvod osobitne spozornieť, keďže ide o najvýznamnejšieho medzinárodného obhajcu práv Slovákov v dobách národnostného útlaku. Práve on upozornil svetovú verejnosť na to, že v Rakúsko – Uhorsku žije národ, ktorému sa upierajú práva, ktorý nesmie v školách hovoriť svojou materčinou, do ktorého sa v Černovej strieľalo… Článkami na obhajobu Slovenska v svetovej tlači vzbudil mimoriadnu pozornosť a právom sa možno domnievať, že práve
B. Björnsonovi vďačíme za prvý vstup Slovákov na scénu svetovej publicistiky.
V roku 1930 vypracoval architekt Dušan Jurkovič (1868–1947) návrh na monument vďaky B. Björnsonovi, ktorý sa mal realizovať na brale v Demänovskej doline, čo sa však nikdy nestalo. V súvislosti so storočnicou
Björnostjerne Björnsona, ako aj s návštevou nórskeho kráľa Haralda
V. s kráľovnou Sonjou na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v októbri tohto roku, sa rozhodlo mesto Košice historický dlh Slovenska veľkému Nórovi znížiť. Na brehu zálivu Ružínskej priehrady, pripomínajúcom fjord, bolo 28. októbra 2010 odhalené Pamätné miesto Björnostjerne Björnsona. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj hostia z Nórska; osobitne zaujímavou bola prítomnosť Marit Björnson Barbku, spisovateľovej pravnučky, a tiež účasť prasynovca Dušana Jurkoviča,
profesora Ivana Jurkoviča. „Moderným dielom si pripomíname
aj významného architekta Dušana Jurkoviča a tak vlastne ide o dvoch mužov, ktorí si zaslúžia natrvalo zostať v našej
pamäti,“ povedal vo svojom príhovore k prítomným primátor mesta Košice František Knapík.
V atmosfére jesenného Ružína, kedy bolo verejnosti predstavené

Pamätné miesto Björnstjerne Björnsona, ocenil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Erik Lahnstein nielen vzťah Slovákov k jeho rodákovi, ale aj fakt, že tak verne zaspievanú nórsku hymnu, ktorej slová sú Björnsonovým dielom, ešte v zahraničí nepočul. Slávnostný ceremoniál ozdobili historickí trubači z Košickej filharmónie, Košický spevácky zbor učiteľov i úsmevná scénka, v ktorej sa stretli nórsky trol a slovenská lesná víla. „Chcel by som vám pripomenúť, že aj táto pekná chvíľa, ktorú spoločne prežívame, bude už od zajtra patriť histórii. Zapamätajme si ju a hovorme o nej. Pretože dobré činy dobrých ľudí sú svetlom tohto sveta. Hovorme o takýchto ľuďoch a o ich činoch. Hovorme o Björnstjerne Björnsonovi i o Dušanovi Jurkovičovi. Takýto ľudia nám pomáhajú poznať nielen cestu po ktorej sme prešli, ale aj tú, ktorá nás ešte len čaká. A na ktorej by sme aj vďaka nim nemali nikdy zablúdiť,“ povedal primátor František Knapík.
Pamätné miesto vzniklo vďaka mimoriadnej pomoci Architektonického štúdia Atrium, spoločnosti Eurovia a Mestských lesov Košice. Autori diela – architekti Dušan a Michal Burák – svoj víťazný návrh pôsobivo
zakomponovali do prírodného prostredia, pričom v budúcom roku by tu mal podľa ich projektu ešte pribudnúť unikátny Björnsonov mostík. Ak odhliadneme od pamätnej tabule v Bratislave, ide o prvý pamätník B. Björnsona na Slovensku.

Architekt Michal Burák k víťaznému návrhu a k realizácii prvej etapy: „Pamätné miesto je koncipované ako tiché pripomenutie si vďaky
a potreby > vzlietnuť na vlastných krídlach.
Je to zároveň aj akási vzájomná projekcia dvoch veľkých osobností dvoch národov. Tomuto účelu slúži spojnica, vychádzajúca zo súčasnosti do minulosti a od skalného
brala do voľného priestoru nad „fjordom“. Bralo je symbolickým vyjadrením Jukovičovho pamätníka a voľný priestor nad „fjordom“ samotnej osobnosti Björnstjerne Björnsona. Prostriedkom na priblíženie sa návštevníka k nim je lávka. Je to akési intímne miesto pre rozhovor človeka s prírodou, večnosťou… Bohom. Pôdorys lávky je mierne lichobežníkový a ukončený v najužšom mieste nad krajinou skleneným zábradlím. Drevená podlaha pokračuje k bralu, za cestu, kde je umiestnená sklenená tabuľa s nápisom Björnson, trojjazyčnou informáciou a obrázkom pôvodného Jurkovičovho návrhu pamätníka. Pri podrobnom študovaní tabule sa nápis Björnson prekrýva so skalným bralom, čo umožňuje návštevníkovi zažiť myšlienku bez zásahu do prírody. Lávka bude konštruovaná z nórskej borovice, symbolicky podopretá v dvoch bodoch, ukotvená tak, aby bol umožnený bezbariérový prístup.“

-JM/re-
Foto: M. Šangala a Michal Burák.
Časopis: Informácie Yudiny, 12/2010