Zámer či nevyhnutnosť?

Svahovitý terén, ťažko prístupný pozemok v blízkosti lesa a súkromný investor,
ktorý chcel bývať práve tu – Výzva, ktorá stála pri zrode Vily A. Architektom
z A rchitektonického štúdia Atrium sa podarilo vytvoriť návrh rodinného domu
narúšajúceho vidiecky stereotyp a pritom rešpektujúceho prostredie, krajinu,
prírodu – Nekonvenčné vidiecke bývanie.Vila A je postavená asi 10 kilometrov
severozápadne od centra Košíc,
v malej obci Kostoľany nad
Hornádom. V blízkosti lesa sa tu podarilo
presadiť netradičný koncept rodinného
domu. Neštandardné riešenie predznačoval
už svahovitý terén pozemku. I keď
bolo prirodzene zámerom architektov navrhnúť
zaujímavú stavbu, jej celkový výraz
a charakter predurčili najmä oveľa podstatnejšie
faktory – zlá orientácia, veľký
výškový rozdiel medzi prístupovou cestou
a pozemkom či tieniaci dom v tesnom susedstve.
Samotná budova je v podstate jednoduchá,
bolo však nutné použiť dômyselné
konštrukčné riešenia – ide o kváder sendvičovej konštrukcie šikmo vložený do terénu.
Nosný systém tvoria oceľové stĺpy a
stužujúce betónové steny, ktoré majú tiež
akumulačnú funkciu. Spodná stavba je
kvôli problémom so spodnou vodou spôsobených
blízkosťou potoka navrhnutá zo
železobetónu. Suterén pozostáva z monolitických
stien – pohľadového betónu.
Z východnej strany stojí dom na oceľovej
dvojnožke. Celú ťarchu sa autorom projektu
podarilo presunúť do jedného bodu
bez toho, aby boli použité prievlaky alebo
masívne preklady.
Vizuálne je koncept vily založený na akejsi
ochrannej titánzinkovej ulite tvorenej pultovou
strechou s desaťstupňovým sklonom
plynulo prechádzajúcou do fasády.
Opláštenie fasády je doplnené dreveným
obkladom, čím sa dotvára celkový dojem
„prírodnosti“ objektu. Voľba prírodných
materiálov odráža jednak záujmy investora,
ktorý je veľkým milovníkom prírody,
na druhej strane rešpektuje okolitú
krajinu. Dom nie je príliš veľký – skrýva
obytnú plochu približne 190 m2. I keď zo
západnej strany vyzerá ako jednopodlažný,
od prístupovej cesty sa odkrývajú obe jeho podlažia. Keďže hlavná časť stavby je
vložená do sklonu terénu, výškový rozdiel
umožnil vytvoriť pod domom priestor pre
krytú parkovaciu plochu. Z tejto časti sa
tiež vchádza do vstupnej haly so schodiskom.
Na spodnej úrovni príbytku sa okrem
malej technickej miestnosti nachádza len
táto hala. Schodisko z nej vedie do hlavnej
obytnej časti domu s kuchyňou a jedálňou. Vnútorný priestor je presvetlený z východu
aj zo západu a núka tak čarovné výhľady
na krajinu. Chodba v centrálnej časti
obydlia, z ktorej sa vstupuje do všetkých
troch izieb vily ako aj do kúpeľne, kopíruje
pomocou vyrovnávacích schodov sklon
terénu. Stupňovitá obytná plocha poskytuje
možnosť priameho prístupu terénu
zo všetkých miestností, čím zabezpečuje bezprostredný kontakt obyvateľov tohto
rodinného domu s okolitou prírodou.
Aj keď sa na začiatku zdalo akoby táto časť
krajiny nemala byť nikdy obývanou, zaujímavo
riešený rodinný dom je najlepším
dôkazom toho, že i nehostinný priestor
možno premeniť na útulný domov.

Zdroj: časopis Dom a bývanie 2/2012
Ing. Lenka Andelová v spolupráci s Architektonickým štúdiom Atrium
Foto: Architektonické štúdio Atrium