East Side Architecture

Pri príležitosti septembrového vydania monografie o súčasnej
architektúre na východe Slovenska „East Side Architecture“ sme
sa zhovárali s jej iniciátorom architektom Michalom Burákom.Ako pomerne vyťažené štúdio ste si našli čas aj na viaceré «nekomerčné» kultúrne projekty. Prečo je podľa vás dôležité, aby
sa architekt udržiaval v kondícii aj niečím iným ako tvorbou? Ponúka vám práca na zveľaďovaní architektonického povedomia
nejakú sebareflexiu?
MICHAL BURÁK: Určite. Je zaujímavé zisťovať, ako tá sebareflexia posúva veci ďalej, ako všetko spolu
súvisí. Architektúru chápem ako veľmi širokú oblasť, v ktorej sa dá spájať zdanlivo nespojiteľné.
Keď sa spätne obhliadnete za realizovanými akciami «East Side Architecture», máte pocit zadosťučinenia alebo skôr aktivizácie
a impulzov k ďalším projektom?
MB: Rozhodne nás posunuli ďalej. Náš tím sa vďaka týmto akciám rozrástol o nových členov a profesie,
ktoré architekt bezprostredne pri svojej práci nepotrebuje, ale ich spojením vzniká nová kvalita. Odčerpalo
nám to kopec energie a času, ale nič sa nerodí ľahko. Musím sa priznať, že som ani netušil, do čoho sa púšťame,
ale niekedy je nadšenie dôležitejšie ako jasný plán. Našťastie, to nadšenie nechýbalo ani celému tímu,
ktorý sa na knihe podieľal.
Čo vás priviedlo na myšlienku rozvinúť «East Side Architecture» do knižnej podoby?
MB: Projekt logicky vyústil do podoby, ktorá je dostupná každému, nielen návštevníkom webovej
stránky a výstav. Je to možno taká prvá výrazná stopa a odkaz. A je celkom možné, že nie posledná. «East
Side Architecture» je teraz hotový produkt, koncept alebo príbeh, ktorý môže byť prezentovaný nielen
doma, ale hlavne v zahraničí, a prinášať tak povedomie o tom, čo sa u nás na poli architektonickej tvorby
deje.
Keď ste prvýkrát listovali publikáciou a videli všetky tie stavby pohromade, prekvapil vás nejaký nový poznatok o architektonickej
produkcii daného regiónu?
MB: Prekvapilo ma, aké veľké množstvo stavieb sa v nej nakoniec nachádza a aká «hrubá» je táto produkcia.
Mám pocit, že východ kráča svojou vlastnou cestou, a vôbec nie scestnou. Dajú sa v nej poznať súčasné
európske tendencie. Dovolím si tvrdiť, že pomaly dozrieva, a som presvedčený, že o pár rokov to bude
«veľmi kvalitné víno».
Ak by sa čitateľ aj na základe vašej knihy rozhodol podniknúť poznávaciu púť za východoslovenskou architektúrou, ktoré
stavby by rozhodne nemal obísť?
MB: Ako správny lokálpatriot mu, samozrejme, odporučím Košice, nielen však pre modernú architektúru,
ale aj pre tú staršiu, možno povojnovú. Vydať sa môže od Tatier k popradskej Aréne, nemal by obísť
Smižany a Ľubicu, samozrejme Prešov, chaty na Domaši a po dlhšej návšteve Košíc a všetkých tých kultúrnych
stánkov bývalého Európskeho hlavného mesta kultúry môže púť zakončiť trebárs v Čiernej nad Tisou.
V každom z týchto miest je možné stretnúť veľmi kvalitnú architektúru.
Dokázali by ste v troch slovách vystihnúť súčasnú východoslovenskú architektúru?
MB: Rôznorodá, racionálna, nedokonalá (ale nie v pejoratívnom zmysle slova).
A napokon: projekt «East Side Architecture» dopĺňa heslo «Východ žije!». Ako sa žije architektovi na východe?
MB: Ako inak, ťažko. Ale to len v prípade, ak sa architektúre nevenuje skutočne naplno. Na západe je
možno viacero príležitostí pre kreatívne vstupy, na východe je snáď výhodou menšia konkurencia, tým pádom
sa rozdiely strácajú. Aj voľnej pôdy je tu viac, teda miesta na stavanie. Ak architekt natrafí na kvalitného
investora, je prakticky jedno, či tvorí na východe alebo niekde inde. Dôležitá je šanca, ktorú dostal, a tú
nesmie zahodiť.


MICHAL BURÁK (1978) vyštudoval architektúru
na Technickej univerzite v Košiciach. Pôsobí
v ateliéri Atrium, ktoré má na konte rad úspešných
realizácií a viacero ocenení. Okrem tvorivej
praxe sa venuje rozsiahlym «mimoarchitektonickým
» aktivitám. Zakladal portál UzemnePlany.sk,
inicioval mestské a medzimestské zásahy v Košiciach,
Prešove, Nitre, či najnovšie na Liptove
a spolupodieľal sa na dlhodobom projekte «East
Side Architecture». V ňom mapuje aktuálnu architektonickú
scénu na východnom Slovensku.
To všetko s cieľom kultivovať prevádzku architektúry
smerom k odbornej, ale najmä k laickej
verejnosti. K najčerstvejším projektom Michala
Buráka patrí monografická publikácia «Súčasná
architektúra na východe Slovenska».
atriumstudio.sk, eastside.sk

Publikáciu „účasná architektúra na východe Slovenska“
pripravil širší autorský kolektív pod vedením
editorky Kataríny Trnovskej.

Text: Michal Lalinský
Foto: Jaroslav Vaľko (portrét), Tomáš Eisner/PEANUTS

Zdroj: Atrium magazín 4/2014