Výmenník Važecká
O nás

O nás

„Vo svojej práci neustále hľadáme človeka a jeho vzťah k okoliu, prírode, k sebe samému. Objavujeme nové priestorové a dispozičné možnosti, hľadáme svoj vlastný, osobitý výraz.“

Atrium je ústredný a najväčší priestor antického obytného domu, bol hlavnou miestnosťou a centrom rodinného života, okolo ktorého boli situované menšie miestnosti. Tu býval krb, v strede otvor a pod zemou nádrž na dažďovú vodu … „Lexikon architektúry“

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO ATRIUM

bolo vytvorené v roku 1991 s cieľom integrovať architektúru, urbanizmus, dizajn a výtvarné umenie do jedného priestoru.
Pozývame Vás na jeho formovanie! Chceme, aby aj pre Vás bolo miestom úžitku, oddychu, ochrany a podnecovalo k tvorivým výsledkom, k pokoju, k pokore …

Architektonické štúdio Atrium, to je priestor Vašej architektúry.

ZÁKLADNÉ RYSY NAŠEJ PRÁCE

Vo svojej práci neustále hľadáme človeka a jeho vzťah k okoliu, prírode, k sebe samému. Objavujeme nové priestorové a dispozičné možnosti, hľadáme svoj vlastný, osobitý výraz.
Tvarová a dispozičná čistota, jednoduchosť riešenia a organické prepojenie na exteriér, využívanie prírodných materiálov, hľadanie cesty k energetickej sebestačnosti navrhovaných budov.
V našej tvorbe neexistujú dva rovnaké výsledky. Každá architektúra, aj tá najmenšia, je pre nás výzvou objaviť niečo nové, od elementárnych dizajnérskych prvkov, až po najväčšie merítka urbanizmu a územného plánovania.

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné architektonické služby a súvisiace technické poradenstvo, taktiež obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií, územných plánov obcí, miest a ich častí (zón), vrátane krajinného plánovania a tvorby krajiny. Naše profesné zloženie ponúka individuálnym investorom, developerom, starostom, primátorom ucelený balík služieb od architektonicko-urbanistického zámeru, po vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, až po úplnú realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane všetkých profesií a rozpočtu. V prípade spracovania územného plánu až po jeho schválenie v obecnom, či mestskom zastupiteľstve.
Obciam a mestám ponúkame možnosť spracovania projektov pre dotácie zo štrukturálnych, či kohéznych fondov Európskej únie.

Bývanie

Človek sa pre stavbu rodinného domu nerozhoduje často, väčšinou raz za život. Je to tak významný krok pre každého z nás. Snívame o svojom dome snov, predstavujeme si ho a nakoniec aj tak väčšina skončí v katalógovom bývaní. Splniť si svoj sen pre nás znamená vytvoriť niečo „ušité“ presne pre potreby daného človeka, originálne, jedinečné, tak ako je každý z nás.
Prečo nežiť svoj sen?
„Katalógy“ sú síce relatívne lacné, ale je to ako s autami, to lepšie niečo stojí, ale rozhodne stojí za to. Nebojte sa opýtať sa nás na cenu.

viac »

Hotely, domovy dôchodcov

Stačí opustiť hranice a vnímať čo znamená penzión dôchodcov u našich západných susedov. To nie je žiadne vyhnanstvo, miesto na odloženie už nepotrebných ľudí, sú to tie najlepšie príklady ako bývať na vysokej úrovni a mať dostupné všetky potrebné služby.

viac »

Urbanizmus

Riešenia veľkých urbanistických úloh /sídlisk/ na Slovensku sú síce už za nami, každopádne niečo nám tu ešte ostalo, a to málo čo sa k nám dostane sa snažíme navrhnúť tak, aby generácie po nás mali na čo pozitívne nadviazať.

viac »