Slovník trebišovského nárečia

Autor slovníka

Ľudovít Visokay
Švermova 19, 075 01 Trebišov
tel.: 056/ 676 02 13
mobil: 0948 800 587

Sponzor slovníka

Architektonické štúdio Atrium
Letná 40, Košice
tel./fax: 055/ 62 315 87
architekti@atriumstudio.sk www.atriumstudio.sk www.uzemneplany.sk